SWP
2023-12-01 Polonijne Centrum ds. krzewienia kultury, nauki języka polskiego, wspierania Polaków oraz Niemców pochodzenia Polskiego w Niemczech Niemcy

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Polonijne Centrum ds. krzewienia kultury, nauki języka polskiego, wspierania Polaków oraz Niemców pochodzenia Polskiego w Niemczech”.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń pracowników, doposażenia i pokrycia bieżących kosztów utrzymania biura.


Data podpisania umowy nr C14: 01.12.2023 r.
Kwota dotacji: 210 200,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 210 200,00 PLN
ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023"


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów