SWP
2023-12-06 Z Krakowa do Rzymu czyli Warsztaty Szopki Krakowskiej w sercu Rzymskiej Polonii Włochy

W Wiecznym Mieście jeszcze nie ucichło echo po niecodziennym polonijnym wydarzeniu... W dniach 24 – 25 listopada br., dokładnie na miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia, w Szkole Polskiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, przy Ambasadzie RP w Rzymie, zostały zorganizowane Warsztaty Szopki Krakowskiej.

Warsztaty prowadził Dariusz Czyż – artysta szopkarz, laureat wielu nagród. Podczas swoich dwóch wystąpień zaprezentował krótką historię Szopek Krakowskich oraz zasady ich tworzenia. Nie brakowało anegdot i krakowskich opowieści. Warsztatom towarzyszyła prezentacja fotograficzna, ukazująca najpiękniejsze prace krakowskiego artysty.


Dariusz Czyż u wejścia do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie

Szopka RzymskaWarsztaty

WarsztatyPocztówka pamiątkowa z podpisem szopkarza

Uczniowie Szkoły Polskiej w Rzymie z pocztówkami


Tworzenie Krakowskich Szopek to niezwykła tradycja Krakowa. Każdego roku w pierwszych dniach grudnia, na Rynku, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, dwa kroki od Kościoła Mariackiego, odbywa się Konkurs Szopek, a Dariusz Czyż jest jego dziesięciokrotnym laureatem w trzech kategoriach: dużych, średnich i małych szopek. Podczas swojej pięćdziesięcioletniej kariery wykonał ponad 100 szopek. Wśród nich były te mierzące i 2 metry wysokości, a za najmniejszą szopkę uważa tę w łupinie orzecha. Na swoim koncie ma także szopkę w skorupce jajka, krakowskim obwarzanku oraz wykonaną na zlecenie Prezydenta Polski.


Aleksandra Zapotoczny - prezes Stowarzyszenia Totus Tuus, Dariusz Czyż - szopkarz, Danuta Stryjak - dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie

Agata Błaszczyk – Konsul RP w Rzymie, Dariusz Czyż szopkarz i smok wawelskiUczniowie Szkoły Polskiej w Rzymie z pocztówkami

Uczniowie pierwszych klas wraz z nauczycielką Beatą Mateńko


Pierwszą swoją szopkę wybudował mając jedynie pięć lat, bo jak twierdzi, talent swój odziedziczył po swoim dziadku Stanisławie Paczyńskim, słynnym twórcy Krakowskich Szopek. „Tworzę szopki tzw. krakowskie, które są kolorowe i inspirowane budowlami Krakowa – przyznaje szopkarz. Ale bynajmniej nie jest to otworzenie miasta. Jest to wyobraźnia twórcy szopki, który umieszcza elementy miasta, inspirując się jego architekturą. Głównym elementem w szopce jest oczywiście Boże Narodzenie, ale zawarte w szopce miasto przetworzone przez artystę, oddaje magię Krakowa zamkniętą w tych małych pudełeczkach, koralikach, ozdobach”.


Szopka Rzymska

Szopkarz z krakowianką uczennicą Polskiej Szkoły w RzymieDarek Czyż ze swoim dziadkiem Stanisławem Paczyńskim

Darek Czyż na Konkursie w Krakowie


Warsztaty Szopki Krakowskiej zostały zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Totus Tuus – promocja Słowa św. Jana Pawła II działającego w Rzymie. Jego prezes Aleksandra Zapotoczny zaznacza: „Serdeczne podziękowania pragniemy skierować do Dyrekcji Szkoły Polskiej w Rzymie za możliwość przeprowadzenia warsztatów dla polskich dzieci uczących się w Rzymie; warsztaty te były lekcją polskości i tradycji krakowskiej Bożego Narodzenia. To właśnie w Polskich Szkołach bije serce Polonii zamieszkałej na emigracji”. Projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, sfinansowany został ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja.


Szopka, która wygrała Rzymski Konkurs 100 Szopek edycja 2015 / 2016

Szopka w jajkuDarek Czyż na Konkursie w Krakowie

Szopka w obwarzanku


Na warsztaty do Rzymu, krakowski twórca przywiózł z sobą szopkę, którą śmiało można określić mianem „rzymskiej”, gdyż zawiera w sobie symbole Wiecznego Miasta. Jego dzieło weźmie udział na Wystawie „100 Szopek na Watykanie”, która będzie miała miejsce na Placu św. Piotra przez cały okres świąteczny. Relacja z Watykańskiej Ekspozycji – już wkrótce!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów