SWP
2023-12-01 Pomoc ponad podziałami Polska

Ta pomoc jest ponad podziałami, chodzi o człowieka potrzebującego – powiedział ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie otwierając konferencję prasową przed 24. Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie zorganizowaną przez biuro prasowe Episkopatu Polski. Wkład Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w dzieło pomocy zaprezentowała Alicja Brzan-Kloś, Skarbnik Górnośląskiego Oddziału SWP. Druga niedziela Adwentu jest tradycyjnie Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, w tym roku pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie ma w obliczu wojny na wschodzie wymiar szczególny i chociaż to już 24. takie wydarzenie, chyba nigdy jak dzisiaj jest potrzebny i oczekiwany. Został zainicjowany w 2000 roku, aby wesprzeć duchowo i materialnie wspólnoty Kościoła katolickiego za naszą wschodnią granicą, przede wszystkim na terenie dawnego ZSRR, na Białorusi i Ukrainie, w państwach bałtyckich, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego, ale też krajów Kaukazu i Azji Środkowo-Wschodniej. Całość działań w tym zakresie koordynuje powołany w 1989 przez kard. Józefa Glempa Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ta misja pomocy wynika z przesłania Ewangelii, zaś o wspieraniu Kościołów lokalnych mówią Listy św. Pawła - o czym przypomniał na konferencji bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski podkreślając wymiar duchowy – modlitewny i materialny tego Dnia, „aby poczuć się jednym Kościołem Jezusa Chrystusa, mającym jednego Ojca w Niebie. Zachęcam wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu i do ustawicznej modlitwy za naszych braci i siostry, którzy żyją na wschód od polskiej granicy”. Potrzebujący są zawsze w centrum życia Kościoła, o czym mówi często papież Franciszek.Solidarność i człowieczeństwo

Należy podkreślić, że chociaż nie przeczytamy o tym na pierwszych stronach gazet, dzięki szlachetnym ludziom pomoc na Wschód płynie nieprzerwanym strumieniem. Kościół w Polsce wspiera duszpastersko i materialnie Kościół w 15 krajach Europy wschodniej i Azji Środkowej. Aktualnie z Polski posługuje za wschodnią granicą 782 duchownych, czyli kapłani diecezjalni, zakonni, siostry i bracia zakonni. Doliczając wolontariuszy to jest prawie 800 osób. Ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, podsumował mijający rok, przedstawił główne inicjatywy pomocowe i osiągnięcia oraz zaapelował o dalsze wsparcie, które będzie możliwe zwłaszcza podczas corocznej zbiórki organizowanej na ten cel w II niedzielę Adwentu we wszystkich kościołach w Polsce. Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie udało się udzielić pomocy w 2023 r. na kwotę przeszło 3 mln 11 tys. złotych, co jest wynikiem rekordowym. Ponad połowa tej sumy została skierowana na Ukrainę (ponad 1 mln 616 tys. zł), głównie na pomoc charytatywną. Ta pomoc jest ponad podziałami, nikt tam nie sprawdza przynależności do wyznania czy Kościoła, chodzi o człowieka potrzebującego. Jest to także wyraz naszej solidarności, z której myśmy kiedyś sami korzystali, a teraz możemy tę solidarność świadczyć wobec innych – zaznaczył ks. Leszek Kryża.


Episkopat News: ks. Leszek Kryża (Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie)


Wsparcie finansowe, materiale jest ważne, bo w wojennej zawierusze lub społecznej biedzie przekłada się na dobra niezbędne do przeżycia, ale równie cenne są inicjatywy natury duchowej. Wyjazd na Światowe Dni Młodzieży dla 200 osób z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Kazachstanu; zaproszenie 60 osób ze Wschodu na Kongres Rodzin w Gdańsku; organizacja 32 grup wakacyjnych „Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży na miejscu, w krajach ich zamieszkania. Satysfakcję przyniosły też niewielkie inicjatywy, jak chociażby wsparcie kobiet, które pod Charkowem same zorganizowały szwalnię i szyją kurtki na zimę. Zespół dostarcza im z Polski maszyny, materiały, nici, a kobiety nie tylko niosą pomoc, ale też mają możliwość zarobku.

Wspólnota Polska

W to wielkie dzieło wpisuje się także działalność Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Alicja Brzan-Kloś, z Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przedstawiła działalność Stacji Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce” na Ukrainie. Stowarzyszenie współpracując z Zespołem Pomocy zorganizowało cztery stacje – trzy na zachodniej Ukrainie – w Stryju, Samborze i Borysławiu oraz jedną w Żytomierzu, która musiała tymczasowo zawiesić działalność. Stacje powstały z myślą o osobach starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, pozostawionych bez opieki. Stacje są zaopatrywane przede wszystkim w materiały higieniczne, sprzęt rehabilitacyjny, leki, ale też produkty żywnościowe i ubrania. W sytuacji rosyjskiej agresi służą nie tylko miejscowym Polakom, ale każdemu, kto znalazł się w trudnej sytuacji, bez względu na narodowość. Taka trzeba, tak uczy Ewangelia, którą przywoływaliśmy na początku. Z tych punktów wolontariusze i lekarze docierają do potrzebujących starszych osób, które często w ogóle nie są w stanie opuszczać swoich domów. – Wachlarz pomocy jest bardzo szeroki. Przede wszystkim kierujemy działania do osób, które nie mogą wyjść z domu, które są bardzo chore. Przekazaliśmy m.in. bardzo dużo sprzętu rehabilitacyjnego. Organizowaliśmy także akcje społeczne, podczas których ludzie przynosili rzeczy dla potrzebujących – powiedziała Alicja Brzan-Kłoś ze „Wspólnoty Polskiej” – Ci ludzie są opuszczeni, żyją w bardzo prymitywnych warunkach. I nieraz łza się kręci w oku, że dotarła do nich pomoc z Polski.


Episkopat News: Alicja Brzan-Kloś (Stowarzyszenie "Wspólnota Polska")


Alicja Brzan-Kloś opowiedziała też o akcji „Podaruj znicz na Kresy”, dzięki której na opuszczonych polskich grobach zapłonęły 1 i 11 listopada biało-czerwone znicze. Skala tego przedsięwzięcia z roku na rok jest coraz większa, na szczęście znajduje logistyczne wsparcie - w magazynowaniu, przewozie i dystrybucji lampionów - zarówno ze strony Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie jak i polskiego korpusu dyplomatycznego, instytucji takich jak warszawski IPN, Urządu Miasta Bytomia i wielu innych środowisk bezinteresownie uczestniczących w akcji. Dość powiedzieć, że od jej początku - także w trakcie pandemii - zebrano i przewieziono na Kresy łącznie ponad 120 tysięcy zniczy. Do tego wymiar niepoliczalny. „Podaruj Znicz na Kresy” przyczynia się do integracji mieszkańców całego regionu Górnośląskiego oraz rozwoju ich aktywności społecznej i kulturalnej - z korzyścią zarówno dla społeczności w kraju, jak też naszych Rodaków zamieszkałych na Kresach II Rzeczypospolitej. Sprzyja bez wątpienia kształtowaniu wśród najmłodszego pokolenia postaw patriotycznych i poszanowania dla historycznych tradycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz pogłębieniu wiedzy o miejscach historycznej i narodowej pamięci we Lwowie i obwodzie lwowskim. Dodać należy, że zanim na grobach rodaków zapłonie światło naszej pamięci, prowadzone są - wspólnie z Towarzystwem Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej „Zabytek” we Lwowie - systematycznie prace porządkowe i rewitalizacyjne na Cmentarzu Janowskim, na lwowskich cmentarzach na Zamarstynowie, Zniesieniu i w Hołosku Małym - miejscu pochówku 900 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1939r., na cmentarzach w Jaworowie, w Niemirowie, w Janowie i w Czerwonogradzie, przygotowujące te nekropolię do uroczystych obchodów Święta Zmarłych oraz do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie będzie obchodzony w II niedzielę Adwentu, przypadającą w tym roku 10 grudnia. Tego dnia we wszystkich kościołach w Polsce zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na ten cel. Ofiary materialne można jednak wpłacać przez cały rok na konto: Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, Santander Bank Polska S.A. Warszawa. Wpłaty w PLN i SWIFT CODE: WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449.

Fundusze zebrane przez organizację służą pomocą Kościołowi w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, m.in na Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji, Uzbekistanie i Gruzji.


W konferencji 30 listopada 2023 r. wzięli udział:

bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – Znaczenie Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie – Podsumowanie pomocy w liczbach.

ks. Rafał Krawczyk, wieloletni duszpasterz w Armenii – Pomoc Zespołu Kościołowi na Wschodzie dla uchodźców z Górskiego Karabachu w Armenii

Alicja Brzan-Kłoś, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Akcje pomocowe dla rodaków, którzy pozostali na Wschodzie (Stacja Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”, „Podaruj znicz na Kresy”, i inne)

s. Wiktoria Andruszczyn CSA, siostra posługująca w Żytomierzu w Ukrainie (on-line) – Akcja „Anioły Radości” skierowana do dzieci z małych miejscowości w Ukrainie

Konferencję prasową poprowadził ks. Leszek Gęsiak SJ, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.


Opracowanie: Polonijna Agencja Informacyjna, Zdjęcia: KEP

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów