SWP
2023-12-01 30 ROCZNICA POWSTANIA KLUBU STUDENTÓW POLONIJNYCH W POZNANIU Polska

25 listopada 1993 roku, czwartek. „Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie zaprasza studentów polonijnych na spotkanie klubowe, które odbędzie się 25 listopada br. o godzinie 17.00 w sali muzycznej Domu Polonii przy Starym Rynku 51.” Tak brzmiało pierwsze zaproszenie przygotowane na maszynie do pisania i rozesłane do wszystkich studentów studiujących na poznańskich uczelniach pochodzących z państw innych niż Polska. Informacja o spotkaniu dotarła do adresatów dzięki uprzejmości dziekanatów, które zgodziły się na udostępnienie ich adresów i nazwisk. Ten sposób komunikacji działał do 1997 roku, do chwili wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Później wieści o kolejnych spotkaniach rozchodziły się pocztą pantoflową, za pośrednictwem wieszanych na tablicach ręcznie tworzonych ogłoszeń, a pod koniec lat 90-tych drogą mailową. Na pierwsze spotkanie przyszło 48 osób.

1200. spotkanie...

25 listopada 2023 roku, dokładnie 30 lat później, na jubileuszowym, 1200 spotkaniu Klubu Studentów Polonijnych działającym przy Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” sala jest prawie pełna. Są wszyscy, którym bliska jest ta sama pasja – wszyscy, których łączy Polska. Tworzą silną grupę składającą się nie tylko z aktualnych studentów, ale też absolwentów i sympatyków, którzy na wspólne świętowanie, spotkanie z przyjaciółmi przyjechali specjalnie z wielu miejsc Polski. Przez Dom Polonii na Starym Rynku 51 przeszło 6 pokoleń studentów, około 1700 osób, z czego 1030 to studenci, a pozostali to osoby towarzyszące. Pochodzili z różnych państw – głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji, ale także z Ameryki Południowej czy Australii.

WIelokulturowość

Wielokulturowość to jeden z przymiotników, którym można opisać poznański Dom Polonii. Widać ją na ścianach i regałach zapełnionych pamiątkami przywożonymi z odległych krańców świata. Szczególnym symbolem emocjonalnego przywiązania i poczucia przynależności do wspólnoty członków KSP jest korkowa tablica. Przywieszane są na niej pocztówki przesyłane z krajów, z których pochodzą i do których podróżują studenci. Jest ich już ponad 450 z 50 krajów świata. Akcja „Prześlij pocztówkę do KSP” trwa nieprzerwalnie od 2005 roku, nawet w dniu mojej wizyty w Domu Polonii spotkanie przerywa listonosz, który przyniósł kartkę nadaną w Kosowie. Kolejny członek KSP będąc prawie 2 tysiące kilometrów od Poznania myśli o swojej wspólnotowej rodzinie.

Dlaczego?

Głównym celem działalności Klubu jest integracja grupy studentów polonijnych poprzez podejmowanie różnych forma aktywnego wypoczynku, kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych, wiedzy o historii i kulturze Polski, ale także pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych. Każde spotkanie Klubu wraz z tematem wiodącym jest zapisane w zeszycie z pomarańczowymi kartkami. Grudzień 1994 roku „wycieczka do Puszczykowa”, listopad 1998 roku „zabawa andrzejkowa”, styczeń 2010 rok „spotkanie siatkówkowe na sali gimnastycznej”. Można by tak wymieniać… tysiąc dwieście spotkań! Spływy kajakowe, wyjścia na kręgle, do teatru, kina, wieczory z grami planszowymi, warsztaty szydełkowania, czy też tradycyjne coroczne wyjazdy w góry i wycieczki krajoznawcze, to tylko niektóre z aktywności podejmowanych przez KSP. Klub włącza się w akcje charytatywne, kultywuje polskie tradycje, współpracuje z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Obszerne relacje, zarówno tekstowe, jak i fotograficzne z działalności Klubu umieszczane są na Facebooku Klub Studentów Polonijnych w Poznaniu (KSP).

O przyszłość możemy być spokojni...

Tak jak przy okazji każdego jubileuszu, wspominamy minione wydarzenia, wyciągamy wnioski, ale też zastanawiamy się, co czeka nas w kolejnych latach. O przyszłość Klubu Studentów Polonijnych działającego przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” możemy być spokojni. Ten Klub tworzą ludzie otwarci, serdeczni, bardzo zaangażowani i skupieni na coraz to nowych wyzwaniach i celach. Łączy ich niezwykle silna więź, którą widać w każdym spojrzeniu i uśmiechu. Łączy ich też miejsce – Dom Polonii. Po prostu lubią tu przychodzić. Od 30 lat.


tekst, zdjęcia: © Agata Pawłowska Polonijna Agencja InformacyjnaProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów