SWP
2023-11-28 Wsparcie funkcjonowania Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi Gruzja

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji przedsięwzięcia pn. Wsparcie funkcjonowania Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi.

W ramach projektu dotację Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymała Polska Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi.

Oferta obejmuje działanie w zakresie utrzymania pomieszczeń lekcyjnych w okresie 3 miesięcy (październik-grudzień 2023 rok), a wydatki dotyczą kosztów wynajmu i eksploatacji lokalu oraz wyposażenia szkoły.

Celem zadania jest dofinansowanie funkcjonowania Polskiej Szkoły im Św. Jadwigi w Tbilisi i tym samym zapewnienie kontynuacji nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz pogłębienie wiedzy o Polsce, upowszechnianie języka polskiego, motywowanie do nauki języka polskiego, popularyzacji wiedzy o historii, kulturze i tradycji polskiej.

Data podpisania umowy: 20.10.2023
Kwota dotacji w 2023 r.: 20 000,10 PLN
Całkowita wartość projektu: 21 125,10 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych"
WIADOMOŚĆ WYŚWIETLONO:  369 RAZYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów