SWP
2023-11-28 Inicjatywy edukacyjne organizacji i placówek oświatowych na Litwie Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji przedsięwzięcia pn. Inicjatywy edukacyjne organizacji i placówek oświatowych na Litwie.

W ramach zadania przewidziane są działania aktywizujące organizacje polskie na Litwie i szkoły polskojęzyczne działających w systemie szkolnictwa litewskiego poprzez różnorodne inicjatywy uzupełniające kształcenie, w tym: dyktando polskie, zajęcia edukacyjne, wyjazdy edukacyjne do Polski i na terenie Litwy , konkursy, warsztaty, konferencje oświatowe i inne formy edukacji pozalekcyjnej.

W ramach projektu dotację Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymały następujące placówki szkolne i organizacje na terenie Litwy:

 • Centrum Kultury i Edukacji w Niemenczynie
 • Fundacja Dobroczynności i Pomocy "Dom Kultury Polskiej w Wilnie",
 • Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy
 • Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
 • Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach
 • Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
 • Progimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
 • Liceum im. Adama Mickiewicza
 • Gimnazjum im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole
 • Wileński Oddział Rejonowy ZPL
 • Gimnazjum w Trokach
 • Progimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
 • Gimnazjum w Grzegorzewie
 • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach
 • Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu
 • Dom Polski w Nowych Święcianach

Celem zadania jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, służących podniesieniu atrakcyjności edukacji, motywowaniu do nauki języka polskiego, promowaniu języka i szkolnictwa polskiego na Litwie, pogłębieniu znajomości języka polskiego oraz wiedzy o historii, tradycji i kulturze polskiej, integracji środowisk polskich w realizacji wspólnych działań.

Data podpisania umowy: 26.10.2023
Kwota dotacji w 2023 r.: 305 660,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 322 960,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych"
WIADOMOŚĆ WYŚWIETLONO:  4066 RAZYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów