SWP
2023-11-18 Jubileusze Polaków na Bukowinie Północnej Ukraina

16 września w Piotrowcach Dolnych obchodzono 30-lecie Zespołu Górali Czadeckich „Wianeczek”, a 22 października w Starej Hucie miały miejsce uroczystości z okazji 230-lecia założenia tej wsi, 220-lecia przybycia tam, na Bukowinę, górali polskich oraz 25-lecia miejscowego zespołu „Dolinianka”.

– W tym roku mamy też 30-lecie Polskiej Szkoły Niedzielnej w Czerniowcach, 25 lat temu został założony w tym mieście zespół dziecięcy „Kwiaty Bukowiny” i chór „Echo Prutu” – zaznaczył w wywiadzie dla Kuriera Władysław Strutyński, prezes Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach.


Władysław Strutyński i Konstanty Czawaga

Helena Krasowska i Maria Malicka, fot. Aniela Jakimowicz


Położone blisko Rumunii Piotrowce Dolne to jedna z wsi w obwodzie czerniowieckim, gdzie mieszkają rodziny Górali Czadeckich, którzy zachowali swoją gwarę i obyczaje. Nadal są skupieni na przysiółku Arszyca, gdzie mają swój nowy kościół i ulicę św. Jana Pawła II.

– W Piotrowcach Dolnych powstał pierwszy w naszym Towarzystwie zespól folklorystyczny Górali Czadeckich „Wianeczek” – wyjaśniał dalej Władysław Strutyński. – Założycielką i dotychczasową kierowniczką jest Maria Malicka, przewodnicząca oddziału Towarzystwa w Dolnych Piotrowcach. Zespół otrzymał odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz „Ludowy Zespół Ukrainy”. Maria otrzymała również odznaczenia polskie i ukraińskie – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony Działacz Kultury Ukrainy”. „Wianeczek” jest znany z licznych występów na Ukrainie, w Polsce i w Rumunii. W tym roku warunki dla takich wydarzeń były niezręczne, więc je przeniesiono i obchodziliśmy 30-lecie „Wianeczka’ we wrześniu. Z tych terenów sporo ludzi, również Polaków powyjeżdżało, najwięcej młodzieży.


Wręczenie medalu, fot. Aniela Jakimowicz

Medal wręczono Marii Malickiej


Pomimo wszystko, w Arszyce na obchody 30-lecia zespołu „Wianeczek” zebrała się przede wszystkim Bukowińska rodzina bez granic – delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza z Czarniowiec oraz oddziałów Towarzystwa w Starej Hucie, Storożyńcu, Pance i Tereblaczu. Zaproszono też przedstawicieli innych miejscowych wspólnot polskich. Z Bukowiny Południowej przyjechali prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher z małżonką i redaktor naczelny czasopisma „Polonus” Elżbieta Wieruszewska-Calistru. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Józef Wróbel, prof. dr hab. Helena Krasowska (IS PAN).

Obchody rozpoczęto od Mszy św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i św. Jana Pawła II. Proboszcz ks. Piotr Dochtycz, gratulując członkom zespołu, podkreślił ogromny ich wkład w zachowanie kultury i tradycji Górali Czadeckich, zamieszkujących w tej miejscowości. Śpiew towarzyszył im zawsze w pracy i w modlitwie, w radości i w smutku. Przypomniał słowa św. Augustyna – kto śpiewa, dwukrotnie się modli – i podkreślił, że słowa te zdają się być powiedziane o „Wianeczku”, gdyż bardzo trafnie podkreślają istotę 30-letniej działalności tego zespołu ludowego.

Po wspólnej modlitwie wszyscy przeszli do niewielkiego wiejskiego klubu. Zespół „Wianeczek” swój występ rozpoczął ze swoistego hymnu Polaków Bukowiny „Buki moje, buki”, a pełna widownia chętnie dołączyła do śpiewu.

Obecni uczcili minutą ciszy poległych żołnierzy ukraińskich, a „Wianeczek” zaśpiewał piosenkę „Koszulinka cinka”. Jest to staropolska pieśń o koszuli, którą dziewczyna wyhaftowała dla swojego kochanego, gdy ten wyruszał na wojnę.

Został odczytany list gratulacyjny Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki prezydenta RP do organizatorów i uczestników uroczystych obchodów 30–lecia Zespołu Górali Czadeckich „Wianeczek” w Piotrowcach Dolnych.

Zespół folklorystyczny „Wianeczek” otrzymał Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a jego kierowniczka, Maria Malicka, została odznaczona Medalem XXX-lecia tej organizacji.


Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości 30-lecia zespołu Górali Czadeckich Wianeczek, fot. Elżbieta Wieruszewska

Wręczenie medalu, fot. Aniela Jakimowicz


Również Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” otrzymała prof. dr hab. Helena Krasowska za badania i utrwalanie kultury Polaków na Bukowinie. Pochodzi z położonej niedaleko stąd miejscowości Panka, a jej pierwsza książka ukazała pod tytułem „Bukowina. Mała ojczyzna – Piotrowce Dolne”.

– Jestem dumna i wdzięczna przede wszystkim moim przyjaciołom z Dolnych Piotrowiec, moim rozmówcom z Bukowiny i Naddniestrza, Polakom, którzy zachowują swoje dziedzictwo. To Kochani Wasz Sukces i Wam bardzo dziękuję !!! – powiedziała Helena Krasowska. – Dziękuję Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za docenienie moich działań naukowych. Składam serdeczne podziękowania prezesowi Józefowi Wróblowi za wręczenie medalu i odbycie długiej drogi na Bukowinę, aby być razem z nami. To wielki zaszczyt!!!


Tekst: Konstanty Czawaga
Zdjęcia: Elżbieta Wieruszewska i Aniela Jakimowicz
Nowy Kurier Galicyjski

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów