SWP
2023-09-30 Wydarzenia – obchody Święta Niepodległości Polski Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Wydarzenia – obchody Święta Niepodległości Polski.

W ramach zadania wsparcie otrzymał Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie.

Ogólnokrajowe obchody Święta Niepodległości Polski na Litwie będą w sposób szczególny kierowane do młodego pokolenia. W ramach przedsięwzięcia odbędzie się koncert artystów z Polski adresowany do młodych Polaków z Wileńszczyzny.

Celem zadania jest promowanie polskiego języka, kultury i tradycji narodowej, prezentowanie artystów z Polski jak również osiągnięć polskich środowisk w kraju ich zamieszkania, popularyzacja ważnych w historii Polski wydarzeń i postaci, zwiększenie wewnętrznej motywacji do działań na rzecz utrwalania polskiej tożsamości narodowej, atrakcyjność oferty kulturalnej adresowanej do przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie, zachęcając ich do udziału w kulturze na żywo oraz w trybie online.


Kwota dotacji: 43 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 45 264,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów