SWP
2023-09-30 Wydarzenia - Konferencja "Analiza kwestii podejmowanych przez polską mniejszość narodową na Litwie w kontekście umów bilateralnych i prawa międzynarodowego: monitoring zmian w roku 2023". Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Wydarzenia - Konferencja "Analiza kwestii podejmowanych przez polską mniejszość narodową na Litwie w kontekście umów bilateralnych i prawa międzynarodowego: monitoring zmian w roku 2023".

W ramach zadania wsparcie otrzymał Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie.

Konferencja "Analiza kwestii podejmowanych przez polską mniejszość narodową na Litwie w kontekście umów bilateralnych i prawa międzynarodowego: monitoring zmian w roku 2023" realizowane będzie w Wilnie. Ideą projektu jest przeanalizowanie stanu realizacji kwestii podejmowanych przez polską mniejszość narodową na Litwie, jako problematycznych i nierozwiązanych. Dotyczy to praw przysługujących Polakom na Litwie, wynikających z dokumentów i zobowiązań międzynarodowych Litwy.

Celem zadania jest monitoring stosunków polsko-litewskich pod względem sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie; analiza stanu rzeczy w kwestii problematyki poruszanej przez społeczność polską na Litwie, dogłębne przeanalizowanie tzw. polskich postulatów i wytworzenie modelu i planu ich realizacji; uczulenie litewskiej opinii publicznej na istnienie problemów podejmowanych przez polską mniejszość narodową na Litwie i uświadomienie jej, że społeczność polska mieszkająca w tym kraju ma uzasadnione roszczenia w kontekście istniejących dokumentów międzynarodowych i standardów europejskich; budowanie szacunku i tolerancji wobec polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie.


Kwota dotacji: 40 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 42 106 ,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów