SWP
2023-09-30 Wydarzenia - realizacja cyklu Rodzinnych Koncertów dla Najmłodszych "Smykofonia" Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Wydarzenia - realizacja cyklu Rodzinnych Koncertów dla Najmłodszych "Smykofonia".

W ramach zadania wsparcie otrzymała Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Projekt obejmuje realizację 4 koncertów z muzyką polską dla najmłodszych „Smykofonia”. Koncerty będą przede wszystkim wydarzeniami artystycznymi prezentującymi różnorodne języki muzyczne, różne style i epoki w muzyce klasycznej, jazz, muzykę popularną z różnych regionów Polski.

Celem zadania jest promowanie polskiej kultury muzycznej wśród najmłodszych, aktywizacja młodych polskich rodzin w Wilnie, popularyzowanie wśród rodziców spędzanie czasu wolnego z dziećmi przy muzyce, prezentacja dzieciom i rodzicom muzyki klasycznej, jazzu, muzyki popularnej z różnych regionów Polski, zwiększenie poczucia tożsamości narodowej wśród młodych rodzin polskich na Litwie.


Kwota dotacji: 40 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 42 110 ,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów