SWP
2023-09-30 X Festiwal "Dni Kultury Polskiej w Wilnie" Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Wydarzenia – X Festiwal "Dni Kultury Polskiej w Wilnie"

W ramach zadania wsparcie otrzymała Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Program Jubileuszowego Festiwalu Kultury Polskiej w Wilnie jest bardzo różnorodny i dostosowany do widza, niezależnie od wieku. Kilkudniowe wydarzenie będzie obfitowało w spektakle, koncerty, wycieczki, spotkania, pokazy filmowe i warsztaty. Zaplanowane imprezy kulturalne będą swoistą wizytówką instytucji jaką jest Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Celem zadania jest promowanie kultury polskiej oraz dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny, prezentowanie osiągnięć polskich środowisk artystycznych na Litwie, popularyzacja ważnych w historii Polski wydarzeń i postaci, zwiększenia poczucia tożsamości narodowej oraz promocję kultury polskiej zarówno wśród Polaków mieszkających na Litwie jak i Litwinów.


Kwota dotacji: 175 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 184 212,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów