SWP
2023-09-20 Święto Plonów i wyrazy uznania dla Wspólnoty Polskiej w Solecznikach Litwa

W niedzielę Soleczniki stały się centrum wydarzeń polskich na Litwie, a to za sprawą corocznego Święta Plonów gromadzącego licznie przybyłych mieszkańców Wileńszczyzny i gości zagranicznych. Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii solecznickiej ks. Rusłana Wilkiela, który dziękując za tegoroczne plony, zwracał też uwagę zebranych, by „troszczyli się o ziarna wieczności, zasiane w naszych sercach”, wystąpienia polskiej delegacji rządowej i gospodarzy, których reprezentował Mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz, koncert gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, prezentacje plonów przez miejscowości związane z polską tradycją. Jednym słowem wiele atrakcji z czysto polskim akcentem. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" reprezentowali prezes łomżyńskiego oddziału SWP, wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SWP Hanka Gałązka oraz Sebastian Jaworowski członek Zarządu Krajowego SWP

Tradycyjne przed rozpoczęciem Święta Plonów w Solecznikach, odbyła się doroczna, uroczysta sesja Rady Rejonu Solecznik prowadzona przez Mera Zdzisława Palewicza . Podsumowane zostały działania partnerskie, przedstawione inwestycje Rejonu, rozmawiano o planach na najbliższy rok, o sytuacji geopolitycznej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Na koniec gospodarze - władze Rejonu - wręczyli gościom podziękowania i odznaczenia, w tym dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - za pomoc i wsparcie w realizacji projektów i działalności na rzecz społeczności polskiej w Rejonie Solecznickim - tak czytamy na okolicznościowej statuetce i dyplomie.W czasie oficjalnych uroczystości Mer Zdzisław Palewicz podkreślał znaczenie zachowywania dziedzictwa przodków i przekazywania wartości, dziękując rolnikom za ich trud i szacunek do ziemi.

Obchody dożynkowe w Solecznikach mają wyjątkowe znaczenie – pokazują naszą piękną tradycję. Gromadzimy się tu co roku, żeby podziękować Bogu za dar chleba i wyrazić ogromną wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę. Dziękuję mieszkańcom za poszanowanie naszej tradycji narodowej, kultury, języka ojczystego oraz za wyjątkową gościnność. Dożynki to dobra okazja, żeby się spotkać. Poprzez modlitwę, śpiew i dobrą zabawę umocnić nasze społeczne więzi, wzmocnić zakorzenione wartości i tożsamość. Pamiętamy przodków, którzy pracowali na tej ziemi i walczyli o nią – powiedział do zebranych Z. Palewicz.

Do powitań i podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę przyłączył się Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Litwie Konstanty Radziwiłł, który odczytał list gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes ZChR – AWPL Waldemar Tomaszewski gratulował solczanom i organizatorom pięknej imprezy, złożył też wyrazy uszanowania i wdzięczności rolnikom.

Wśród gości dożynek znaleźli się poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu Tomasz Rzymkowski, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec, wicemarszałek województwa Kujawsko – Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, posłanki na Sejm RL Rita Tamašunienė i Beata Pietkiewicz, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, delegacje samorządów partnerskich z Polski, a także władze samorządu rejonu solecznickiego — wicemerowie Józef Rybak i Waldemar Śliżewski, dyrektor administracji samorządu Grzegorz Jurgo.

Tradycją dożynek jest ogłaszanie wyników konkursu o tytuł Najlepszego Rolnika Roku w rejonie. W tym roku tytuł najlepszych gospodarzy zdobyli Irena i Henryk Pożaryccy ze wsi Janczuny w gminie butrymańskiej. Nagrody powędrowały również do autorów najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Uhonorowano również poszczególnych gospodarzy całego rejonu, którzy dbają o przytulne otoczenie swoich domów.

W części artystycznej szystko, co w folklorze najlepsze, zaprezentowały na scenie zespoły ludowe rejonu solecznickiego: „Solczanie”, „Solczanka”, „Turgielanka” czy „Łałymka”. Wiele pozytywnych emocji wzbudziły również występy najmłodszych artystów: wychowanków z przedszkoli „Vyturėlis” i „Bajka”. Pięknie zaprezentowali się również tancerze zespołu tanecznego „Smile”, muzycy z orkiestry instrumentów dętych i zespół akordeonistów, a także tancerze wydziału choreografii Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach. Profesjonalizmem wykonania zachwycał Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Lietuva”, a także występy gwiazd litewskiej sceny muzycznej Džordany Butkutė i Moniki Linkytė. Dożynki w Solecznikach zwieńczył koncert „Roztańczona Litwa” na którym wystąpili zaśpiewały gorąco przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej: Edyta Górniak, Kombi Łosowski, Sławomir, Ivan Navi, Mig, Komodo, Alexis, Milena Sadowska, Blanka.

Dożynki to również - a może przede wszystkim - okazja do zaprezentowania dorobku regionu. W miejskim parku zmysły gości nęciły barwy, dźwięki i smakowite zapachy unoszące się wokół oryginalnie przystrojonych zagród poszczególnych starostw rejonu. Zapraszał też kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, a na straganach można było obejrzeć i nabyć artystyczne wyroby z lnu, ceramiki, drewna.

Główny organizator i sponsor
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Organizator
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Sponsorzy:
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Solecznicki Oddział Rejonu ZPL
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
„Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023

Wykorzystano treści: Kurier WIleński, zw.lt

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów