SWP
2023-09-19 Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA w 2024 Stany Zjednoczone Ameryki

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego "Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA w 2024". W ramach tego projektu, wsparciem zostaną objęte 3 szkoły polonijne:

  1. Polska Katolicka Szkoła im. św. Ferdynanda w Chicago
  2. Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
  3. Polska Szkoła Dokształcająca im. Tadeusza Kościuszki w Salem

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia itp.

Kwota dotacji: 277 837,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 293 703,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów