SWP
2023-09-19 Obóz językowy dla uczniów szkół polskich w Jindabyne Australia

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego "Obóz językowy dla uczniów szkół polskich w Jindabyne". W ramach tego projektu, wsparciem zostanie objęta 1 organizacja polonijna:

  1. Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii

Wsparcie wydarzenia organizowanego przez wyżej wymienioną organizację polonijną w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów 5- dniowego pobytu dla 50 osób w Jidybane. Podczas pobytu odbędą się wycieczki edukacyjne, wycieczki na Górę Kościuszki i pod pomnik Strzeleckiego w Jindybane itp.

Całkowita wartość projektu: 45 809,00 PLN
Kwota dotacji: 43 518,50 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów