SWP
2023-09-17 Związek Polaków w Rumunii - Polonijne Dożynki Rumunia

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje o realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” pn. „Związek Polaków w Rumunii - Polonijne Dożynki”.

Zadanie publiczne dotyczy organizacji cyklicznego przedsięwzięcia pn. „Polonijne Dożynki” organizowanego przez Związek Polaków w Rumunii. Nierozłącznym elementem dożynek jest także koncert zespołów folklorystycznych oraz wspólny piknik. Wydarzenie jest niezwykle atrakcyjne i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród rumuńskich Polaków, zjeżdżających licznie tego dnia do Nowego Sołońca, w tym z Pojany Mikuli, Pleszy, Păltinoasy, Kaczyki, Gura Humorului, Suczawy, Moary, Seretu, Wikszan, Jass i Bukaresztu. Celem zadania "Związek Polaków w Rumunii - Polonijne Dożynki” jest upowszechnianie polskiej kultury, polskich obyczajów oraz umacnianie pozycji Polski w Rumunii.

Całkowita wartość projektu: 31 579,00 PLN
Kwota dotacji: 30 000,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów