SWP
2023-09-17 Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołów wokalnych i tanecznych - Kazachstan, Mołdawia, Turcja Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje o realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” pn. „Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołów wokalnych i tanecznych - Kazachstan, Mołdawia, Turcja”.

Zadanie publiczne pn. „Wsparcie zespołów folklorystycznych, zespołów wokalnych i tanecznych - Kazachstan, Mołdawia, Turcja” polega na wsparciu formacji artystycznych. Nadrzędnym celem zadania jest wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania. Zorganizowane, reprezentatywne polonijne struktury artystyczne są uczestnikami życia kulturalnego, popularyzują dorobek polskiego dziedzictwa kulturalnego tym samym zaznaczając aktywność polskiej mniejszości narodowej i poprzez swoją działalność upowszechniają wiedzę o przysługujących jej prawach do odrębności kulturalnej i językowej. W ramach realizowanego zadania dofinansowane zostaną: zakup strojów, wynagrodzenie profesjonalnej kadry oraz doposażenie zespołów w niezbędny sprzęt.

Całkowita wartość projektu: 78 948,00 PLN
Kwota dotacji: 75 000,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów