SWP
2023-09-11 XIII ZLOT MŁODZIEŻY POLONIINEJ „ORLE GNIAZDO” Polska

Młodzi Rodacy! Po czteroletniej przerwie ponownie zapraszamy Was na Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO”! Tegoroczny zlot odbędzie się w Poznaniu, wyjątkowo jesienią, w dniach 4 -13.11.2023 r.

Zlot adresujemy do osób pochodzenia polskiego, zasadniczo w wieku 18-35 lat. W miarę wolnych miejsc, dopuszczamy udział młodzieży od 16 lat na podstawie pisemnej zgody rodziców. Zapraszamy młodzież aktywną, zaangażowaną lub pragnącą działać w swoim środowisku polonijnym.


WITRYNA INTERNETOWA ZŁOTUCEL ZLOTU

Integracja młodych rodaków, pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy rówieśnikami z różnych krajów, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie postaw patriotycznych oraz aktywny wypoczynek!

ZLOT TO

  • wielka rodzina polonijna i poczucie przynależności do narodu polskiego, wpływa uświadamiająco na młodzież, że jest cząstką polonii,
  • miejsce do zgłębiania historii i kultury polski,
  • ważne wydarzenie w życiu młodzieży polonijnej, a młodzież uczestnicząca w zlocie po raz kolejny stanowi o ciągłości grupy zlotowej.

ZLOT „Orle Gniazdo”

  • motywuje do nauki języka polskiego, do poszukiwań swoich przodków,
  • integruje osoby z różnych środowisk polonijnych i krajów, sprzyja nawiązywaniu nowych i podtrzymaniu dawnych kontaktów,
  • inspiruje młodzież do działania, staje się impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego,
  • poszerza posiadane umiejętności i uczy nowych (warsztaty tematyczne),
  • zachęca do dzielenia się swoimi osiągnięciami, do prezentacji swoich talentów,
  • bywa, że zmienia ludzi (dosłownie i bez przesady).

ZGŁOSZENIA NA ORLE GNIAZDO 2023

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać na adres organizatora do 24 października 2023 r. poprzez organizacje polonijne lub indywidualnie.

Liczba miejsc jest ograniczona!

O zakwalifikowaniu na Zlot decyduje spełnienie warunków uczestnictwa i kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia i warunki udziału w zlocie znajdują się w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Po wysłaniu karty zgłoszenia prosimy oczekiwać na potwierdzenie ze strony Organizatora.


KARTA ZGŁOSZENIA


WARUNKI UCZESTNICTWA


Organizator Zlotu.
Stowarzyszenie ‘Wspólnota Polska” Oddział Wielkopolski.

Adres: 61-772 POZNAŃ, Stary Rynek 51.Tel./fax. +48-61-853-19-61, tel. + 48-61-852-71-21, e-mail: poznan@swp.org.pl


  poznan@swp.org.pl


Projekt finansowany
ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023


FOTOGRAFIE POCHODZĄ Z ARCHIWUM WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU SWP
OPRACOWANIE WITRYNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów