SWP
2023-08-03 GALA FINAŁOWA XIV EDYCJA KONKURSU "Być Polakiem" Polska

Łączy ich duma z polskich korzeni i przekonanie, że Polakiem warto być - tak powitano uczestników - laureatów XIV edycji konkursu „Być Polakiem”.

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala tegorocznej edycji. Prace ponad 1200 dzieci i młodzieży z 36 krajów świata zostały wysłane na tegoroczną edycję konkursu. Nie byłoby konkursu, gdyby nie liczna rzesza przyjaciół i zaangażowania organizatorów, na czele z pomysłodawczynią Poseł Joanną Fabisiak.

Na Galę zaproszenie przyjęli m.in. zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek, Ambasador w Republice Włoskiej i Republice San Marino Anna Maria Anders - patronka Konkursu, Konsul Generalny RP w Wielkiej Brytanii Mateusz Stąsiek, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Piotr Semeniuk, Wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata Tadeusz Adam Pilat, Proboszcz parafii archikatedralnej Świętego Jana w Warszawie Ks. prałat Bogdan Bartołd, przedstawiciele działaczy polonijnych na czele z Aleksandrem Zającem, Bractwo Kurkowe, sponsorzy i sympatycy Konkursu oraz media z kraju i zagranicy.

List do uczestników uroczystości skierowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. „Konkurs to znakomity sposób, by młodzi ludzie znaleźli odpowiedź na pytanie o własną tożsamość i poczuli dumę z kulturowego dziedzictwa” – napisała Elżbieta Witek w korespondencji odczytanej przez zastępcę szefa Kancelarii Sejmu Christiana Młynarka. Elżbieta Witek podziękowała organizatorom i jurorom za kontynuowanie tradycji konkursu, skierowała też słowa uznania do rodziców, dziadków uczestników zmagań konkursowych oraz do nauczycieli polonijnych za dokładanie „wszelkich starań, by młodzieńcze serca miłością objęły również Rzeczpospolitą”. Gratulując laureatom, Marszałek Sejmu życzyła, aby ich zainteresowanie dawną i współczesną Polską nie słabło. „Niech Wasze związki z Polską będą dla Was źródłem dumy i radości” – dodała.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino Anna Maria Anders w swoim wystąpieniu podkreśliłą, że "jest to wielki zaszczyt i przyjemność być tutaj wśród uczestników, a projekt, który okazał się tak wielkim sukcesem jest mi szczególnie bliski, ponieważ mojemu ojcu, generałowi Władysławowi Andersowi, bardzo zależało na podtrzymaniu więzi Polaków na emigracji z ojczyzną, zachowaniu języka i tradycji. Okoliczności wojny w Ukrainie sprawiły, że Polska - udzielając tak wielkiej pomocy walczącym o wolność sąsiadom - stałą się bardzo popularna na świecie i możemy być z tego dumni. " Dodać należy, że jeden z modułów Konkursu poświęcony był żołnierzom Generała Andersa w ich drodze od Syberii do Londynu.

Wielka Brytania, która stałą się domem dla setek tysięcy Polaków w czasie i po drugiej wojnie światowej zajmuje szczególne miejsce na mapie uchodźstwa polskiego. Nadal żyje tam ponad 800 tysięcy naszych rodaków co stanowi znaczący odsetek diaspory. Konsul Generalny RP w Wielkiej Brytanii Mateusz Stąsiek stwierdził, że "widzimy na tej sali przyszłość Polski - dzieci, które są aktywne, chcą dowiedzieć się czegoś więcej, interesują się ojczyzną swoich przodków - będą tworzyły kolejne pokolenie Polaków za granicą. Dlatego tak ważne są inicjatywy takie, jak ten konkurs, tworzący olbrzymi kapitał ludzki. Liczę, że przyszłe jego edycje przyniosą podobnie wspaniałę rezultaty."

Doroczne gale konkursu Być Polakiem" to spotkania ludzi sukcesu - powiedział witając zebranych Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, reprezentujący współorganizatora projektu. Z jednej strony to organizatorzy, na czele z Panią Poseł Joanną Fabisiak, pomysłodawczynią przedsięwzięcia. Potrafiłą Pani zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy unieśli trud organizacji konkursu gromadzącego co roku tysiące młodych ludzi, którzy odnajdują w sobie polskość, a poprzez konkurs mają możliwość jej wyrażenia. Podobnie gratuluję jury konkursowemu, bo niewątpliwym sukcesem jest sprawdzenie i ocena tak wielu wspaniałych, wybitnych prac, co jest ogromnym wysiłkiem i niesamowitą odpowiedzialnością, aby wyłonić najlepszych uczestników. I wreszcie najważniesi bohaterowie, nie tylko przyszłość Polski, ale i ludzie sukcesu - młodzież, która wygrała ten konkurs. Bardzo Wam tego sukcesu gratuluję. Jestem wdzięczny, że wśród Polonii jest tylu młodych ludzi - pięknych, mądrych i zaangażowanych w kultywowanie naszych tradycji.

Janusz Tomczak, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Harcmistrz Starszego Harcerstwa będącego częścią Związku Harcerstwa Polskiego, światowej organizacji, która będąc nieprzerwaną ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku odnosząc się do własnych doświadczeń powiedział do zebranych, że "przygoda z harcertswem rozpoczyna się od zucha, przez harcerza, instruktora - ja te wszystkie szczeble przeszedłem. Dzięki niej poznajemy Polskę, świat, zawiązujemy przyjaźnie. Wasza droga [powiedział zwracając się do lauretów] rozpoczęła się z chwilą udziału w konkursie i świadczy , że Polonia na świecie ma przed sobą przyszłość. I od dzisiaj jesteście nie tylko nagrodzonymi, ale też ambasadorami polskości i Polonii. Serdecznie Wam za to dziękuję. "

Przewodniczący Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie Ferdynand Domaradzki podkreślił, że bycie Polakiem poza granicami ojczyzny, to nie zawsze jest łatwa rola. W mojej rodzinie, wraz z niemiecką żoną postanowiliśmy, że język polski będzie równie ważny jak niemiecki. I to nam się w pełni udało. Dzisiaj mamy dorosłe dzieci, które mówią doskonale w obu jednocześnie. W wielu polonijnych organizacja w Niemczech "bycie Polakiem" jest głównym celem co wyraża się w codziennej, wieloletniej pracy na rzecz tej idei. I to jest nasz wkład w przesłanie konkursowe.

Poseł Joanna Fabisiak - pomysłodawczyny konkursu - dziękując przybyłym i wprowadzając do części rozdania nagród i wyróżnień uświadomiła młodzieży, że za chwilę nastąpi moment szczególny, przekazania polskiej flagi, symbolu naszej ojczyzny. Odnosząc się do wypowiedzi poprzedników konstatowała, że prawdą jest, iż możemy być spokojni o przyszłość Polonii - to widać na tej sali. Konkurs potwierdza, że nie da się mówić o Polsce, nie czując jej w sercu. Bez wątpienia to zasługa rodziców, całych rodzin i nauczycieli, którzy przekazują naszą narodową tradycję i wartości. Tu pojawia się pojęcie miłości do ojczyzny. Czym ona jest, ta poważna? Wiąże się z patriotyzmem, stąd warto przytoczyć słowa prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego - oby polska flaga wisiała wśród flag innych państw, co oznacza, że Polska jest równoprawna z innymi, z czego możemy i powinniśmy być dumni. . Poseł Joanna Fabisiak przypomniała również opowieść o młodziutkim powstańcu warszawskim, dla którego uszanowanie symbolu walczącej stolicy było godne poświęcenia życia. Nie pozwolił zbeszcześcić wymalowanych na opasce polskich barw i kotwicy, nie za jego przyczyną. Sprzeciwił się zerwaniu jej przez niemieckiego żołnierza, za co został rozstrzelany. To przykład bezgranicznej miłości do ojczyzny i jej symboli, które w konkursie wyraża wspominana na początku nagorda - polska flaga. Dzisiaj polska i polonijna młodzież jest kontynuatorem tej heroicznej postawy.


Konkurs dla dzieci i młodzieży żyjących poza granicami Polski oraz do nauczycieli ze szkół polonijnych

Konkurs „Być Polakiem” skierowany jest do dzieci i młodzieży żyjących poza granicami Polski oraz do nauczycieli ze szkół polonijnych. W XIV edycji młodsi uczestnicy konkursu przesyłali prace plastyczne i literackie, których tematy zachęcały do poznawania uroków Polski i przekazywania emocji przez nie wywoływanych, starsza młodzież miała za zadanie przybliżyć postaci polskich odkrywców żyjących poza krajem oraz drogę życiową żołnierzy gen. Władysława Andersa. Wszyscy uczestnicy mogli też stworzyć własny film poświęcony pięknu polskich legend. Organizatorem konkursu jest fundacja „Świat na tak”.

Początki konkursu łączą się z 30 rocznicą powstania „Solidarności”. Posłanka Joanna Fabisiak mówiła: Miałam świadomość jak wiele dla odzyskania przez Polskę pełnej wolności zrobiła Polonia, jak bardzo była zaangażowana. Pomyślałam sobie, że to będzie wspaniale kiedy młodzież polonijna po rozmowie z rodzicami, krewnymi opisze te ich doświadczenia, bo to miały być świadectwa "Solidarności" w mojej rodzinie. Był też drugi zamysł bowiem emigracja solidarnościowa lat osiemdziesiątych, to była - na szczęście - ostatnia emigracja polityczna w Polsce. Kolejna fala wyjazdów rodaków po roku 2004, czyli po akcesji Polski do UE, łączy się z dwiema motywacjami - ekonomiczną i osobistą, chęcią skorzystania z możliwości zdobycia dobrego wykształcenia za granicą, poznania obcych języków i kultur - przypominała Joanna Fabisiak. Nam się udało zaprosić do Konkursu "Być Polakiem" tych najbardziej aktywnych, którzy mają z jednej strony doświadczenie emigracyjne, a z drugiej silne przekonanie do swego polskiego pochodzenia. Mam nadzieję, że z tej grupy właśnie wyłonią się osoby, które przejmą pałeczkę w polonijnej sztafecie pokoleń, staną się liderami w polskiej diasporze - dodała organizatorka Konkursu "Być Polakiem".

W tym roku wyróżnieni zostali

W tym roku wyróżnieni zostali: Elyssa Butryn, Kamil Butt, Amelia Geglis, Klara Grinienko, Rachela Kokoszka, Martin Wraga, Aleksander Zych – Twardell, Adrian Bafia, Władysław Sylwester Banach, Alice Laura Biały, Kenneth Bobula, Hanna Bujak, Milena Czyż, Oleksii Denysevych, Lena Barbara Imgront, Anna Jiravska, Marcin Kasztelan, Tadeusz Knapik, Elizaveta Kokunenko, Andrzej Kowalski, Yan Kryshtal, Alexandra Misiurek, Mila Morawski, Witalij Nijazov, Lena Olszyna, Krzysztof Otok, Viktoria Piotrowska, Zofia Marianna Polańska, Angelika Pyć, Julia Rębelska, Patryk Rokicki, Helena Safron, Sebastian Schlüter, Wiktoria Siekierska, Hubert Sokołowski, Lena Szczesiak, Helena Wierzbicka, Julia Ziarko, Aleksandra Adamska, Alina Borysewicz, Zofia Cąkała, Julia Dąbrowska, Bianca Gosk, Alina Ligas, Oleksandr Nevinskyi, Patrycja Pucetaite, Amelia Szewczyk, Bartosz Szewczyk, Jakub Klepacz, Andrew Adrian Sidorowicz, Aleksandra Wójcik, Sofia Di Ascenzi, Carla Gomez Czaplińska, Bakhtiyar Issabayew, Oliwia Kamieniecka, Małgorzata Kelberg i Wiktoria Milenko oraz nauczyciele: Monika Bujak, Sylwia Znyk i Agnieszka Bizoń.


STRONA KONKURSU BYĆ POLAKIEM
WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJZdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja InformacyjnaGALA FINAŁOWA - ZAPIS TRANSMISJI NA ŻYWO
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE
2 SIERPNIA 2023


REALIZACJA © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAPROGRAM POBYTU W POLSCE
LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W KONKURSIE „BYĆ POLAKIEM”

26 lipca 2023 ( środa)

Dzień przyjazdu Laureatów i Wyróżnionych, Dom Rekolekcyjno – Formacyjny „Dobre Miejsce, Dewajtis 1/3

 • 10.00 – 16.00 Zakwaterowanie przybyłych
 • 17.00 – 18.00 Spotkanie informacyjne
 • 18.00 – 19.00 Kolacja
 • 20.00 – 21.30 Wieczór integracyjny

Zdjęcia: Konkurs "Być Polakiem"


27 lipca 2023 (czwartek)

Program turystyczny

 • 8.30 Śniadanie
 • 9.15 Wyjazd autokarów do Centrum Nauki Kopernik
 • 10.30 Pokaz astronomiczny w Planetarium Centrum Nauki Kopernik
 • 12..00 Wyjazd do Torunia
 • 13.30 Obiad w restauracji Sonata w Sierpcu
 • 16.30 Przyjazd do Torunia
  Spacer śladem najważniejszych toruńskich zabytków i legend: rynek staromiejski, pomnik Mikołaja Kopernika, Dwór Artusa, pomnik Flisaka, Krzywa Wieża, mury obronne i bramy. Komentarz przewodnika. W trakcie zwiedzania – wejście do Domu Mikołaja Kopernika – multimedialnego muzeum, opowiadającego o życiu astronoma
 • 19.00 Zakwaterowanie w hotelu Przystanek
 • 19.30 Kolacja

Program edukacyjny: historia-teraźniejszość

- historia
Mikołaj Kopernik i Jego epoka. Ludzie i wydarzenia w Polsce i na świecie
Wynalezienie druku, odkrycie Ameryki, prace Michała Anioła i Leonardo da Vinci.
Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, ks. Piotr Skarga
Zakorzenia się symbol patriotyzmu i polskości – dwór szlachecki.
- teraźniejszość
Polskie odkrycia w astronomii, Łazik księżycowy, teleskop „Łeba”, polskie satelity


Zdjęcia: Konkurs "Być Polakiem"


28 lipca 2023 (piątek)

Program turystyczny
 • 08.30 Śniadanie, wykwaterowanie
 • 10.00 Odwiedziny w Muzeum Piernika – uczestnicy poznają tajniki sztuki piernikarskiej i samodzielnie będą mogli upiec piernika, narzędziami i w sposób taki jak przed 500 laty robili to toruńscy piernikarze. Na pamiątkę zabiorą swoje pierniki.
 • 12.00 Wyjazd do Malborka
 • 14.00 Przyjazd do Malborka, obiad w restauracji Malaga
 • 15:00 Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku w Malborku - największej gotyckiej twierdzy Europy
 • 18:00 Wyjazd do Olsztyna
 • 19.00 Zakwaterowanie w hotelu Manor
 • 19.30 Kolacja

Program edukacyjny: historia-teraźniejszość

- historia
Wojny z Krzyżakami, pokaz fragmentów filmu J. Hoffmana „ Krzyżacy”
- teraźniejszość
Zapoznanie uczestników ze współczesnym słownictwem wojskowym i elementy gwary wojskowej obecnej w polskim języku literackim.


Zdjęcia: Konkurs "Być Polakiem"


29 lipca 2023 (sobota)

Program turystyczny

 • 8.00 Śniadanie
 • 8.30 Wyjazd do Buczyńca – miejsca rozpoczęcia historycznego Kanału Ostródzko-Elbląskiego.
  Rejs szlakiem starych pochylni. Podczas rejsu statek 6 razy wciągany będzie z wody na pochylnie po szynach, za pomocą specjalnych urządzeń hydrotechnicznych. Uczestnik rejsu ma wrażenie, że statek porusza się po trawie. (czas rejsu ok. 3 h)
 • 13.00 Obiad
 • 14.30 Przejazd do Fromborka, zwiedzanie miasta zwanego „Klejnotem Warmii” oraz „Grodem Kopernika” – Wzgórze Katedralne, Katedra z grobem Mikołaja Kopernika, dawny Pałac Biskupi – obecnie Muzeum, Wieża Kopernika
 • 19.00 Powrót do hotelu Manor w Olsztynie.
 • 19.30 Kolacja

Program edukacyjny: historia-teraźniejszość

- historia Zapoznanie uczestników z dramatyczną walką Polaków, w drugiej połowie XVII wieku, o utrzymanie przy Rzeczypospolitej Prus Książęcych. Wykorzystane będą fragmenty serialu „Czarne chmury”, by pokazać dojrzały patriotyzm rycerstwa polskiego i przywiązanie do ziemi ojców, za którą warto oddać nawet życie.
- teraźniejszość
Dyskusja z młodzieżą o powinności wobec ojczyzny przodków, gdy się żyje poza granicami Polski. Dyskusje poprowadzi Maciej Rayzacher opozycjonista w czasie „Solidarności” a jednocześnie jeden z aktorów grających w filmie „Czarne chmury”


Zdjęcia: Konkurs "Być Polakiem"


30 lipca 2023 (niedziela)

Program turystyczny

 • 8.00 Śniadanie, wykwaterowanie
 • 9:00 Zwiedzanie Olsztyna „Szlakiem Mikołaja Kopernika”: Zamek, w którym Mikołaj Kopernik spędził kilka lat, Rynek Starego Miasta, gotycka Wysoka Brama, bazylika św. Jakuba, Obserwatorium Astronomiczne – zwiedzanie z przewodnikiem-astronomem - ulokowane na kilku piętrach zabytkowej wieży pracownie i wystawy pozwalają zapoznać się z historią badań kosmosu. Wystawa materii kosmicznej to jedna z największych w Polsce – zgromadzone meteoryty są każdego rodzaju, a szczególną uwagę przykuwają fragmenty Księżyca przywiezione przez załogę misji Apollo 11. W bezchmurne dni za pomocą specjalnego teleskopu można obserwować plamy i rozbłyski na powierzchni Słońca.
 • 13.00 Obiad w Pierogarni u Brunona
 • 14.00 Przejazd do Gietrzwałdu
 • 14.30 Gietrzwałd. W 1877 roku miały tu miejsce objawienia maryjne i jako jedyne w Polsce zostały uznane przez Kościół. Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej położone jest wśród niewielkich wzgórz i było świadkiem wielu cudów. Wielokrotnie modlitwa oraz pobłogosławione przez Matkę Boską źródełko przynosiły ulgę w bólu, oraz powrót do zdrowia.
 • 16.00 Msza święta w Gietrzwałdzie (dla chętnych).
 • 17.00 Przejazd do Pisza.
 • 19.00 Zakwaterowanie w hotelu Nad Pisą.
 • 19.30 Kolacja

Program edukacyjny: historia-teraźniejszość

- historia Małe Ojczyzny – regiony Polski, różnorodność językowa i kulturowa. Warmia i Mazury dumne ze swego pięknego folkloru. Rozmowa o regionach Polski, z których pochodzą uczestnicy i ich przodkowie. Promocja mojego regionu – lekcja lokalnego patriotyzmu.
- teraźniejszość
- Gietrzwałd i inne sanktuaria w Polsce (Jasna Góra, Licheń, Kodeń). Wpływ Kościoła na budowanie polskiego patriotyzmu.
- Warmia i Mazury jako wyjątkowy region turystyczny – turystyka kształtowana przez warunki naturalne regionu; ze względu na bogactwo lasów to „Zielone Płuca Polski”; raj dla żeglarzy – Szlak Wielkich Jezior; ciekawa architektura charakterystyczna dla Prus Wschodnich – domy z czerwonej cegły; szlak zamków gotyckich Warmii i Mazur.

31 lipca 2023 (poniedziałek)

Program turystyczny

 • 8.30 Śniadanie, wykwaterowanie
 • 9.00 Wyjazd do Krutynia, spływ łodziami trasą Krutynia - Ukta
 • 14.00 Obiad w restauracji „Czy już jadłeś” (Ukta)
 • 15.00 Wyjazd od Pułtuska
 • 18.00 Pułtusk, zakwaterowanie w hotelu Dom Polonii, kolacja.

Program edukacyjny: historia-teraźniejszość

- historia
Wielka walka o Niepodległość – II Wojna Światowa i „Solidarność”
- Historia walk II Korpusu, opowiadanie o niedźwiedziu Wojtku i jego żołnierskich losach.
- Powstanie Warszawskie we wspomnieniach bliskich uczestników wycieczki.
- Powstanie „Solidarności” i jej wpływ na przemiany polityczno-społeczne w świecie.
- teraźniejszość
Rozmowa o sposobie świętowania polskich świąt narodowych w kraju zamieszkania uczestników; parady, wiece, koncerty, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.


Zdjęcia: Konkurs "Być Polakiem"


1 sierpnia 2023 (wtorek)

Program turystyczny

 • 8.00 Śniadanie
 • 10.00 Powitanie grupy salutem armatnim
 • 10.30 Pokaz walki rycerskiej, strzelanie z łuków, rzut toporem, zwiedzanie Zamku i Zbrojowni, rejs gondolami po rzece Narew.
 • 14.00 Obiad
 • 14.45 Wyjazd z Pułtuska
 • 16.45 Warszawa - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Małego Powstańca w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 • 17.00 Godzina „W” – chwila zadumy
 • 18.00 Przejazd do „Dobrego Miejsca, Warszawa-Bielany
 • 19.00 Zakwaterowanie
 • 19.30 Kolacja

Program edukacyjny: historia-teraźniejszość

- historia
Powstanie Warszawskie. Jego przebieg oraz konsekwencje społeczne i polityczne.
- teraźniejszość
Spotkanie przy Pomniku Małego Powstańca na Podwalu. Godzina W - 17.00, Hołd żołnierzom i ludności cywilnej walczącej z niemieckim okupantem.

2 sierpnia 2023 (środa)

 • 08.00 Śniadanie
 • 10.00 Wyjazd do Sejmu RP, zwiedzanie Gmachu Parlamentu Polskiego.
  Spotkanie z Panią Elżbietą Witek, Marszałkiem Sejmu RP
 • 12.00 Obiad w Restauracji Sejmowej
 • 13.00 Wyjazd na Galę do Zamku Królewskiego
 • 14.00 Gala XIV edycji konkursu „Być Polakiem”
  Gala będzie transmitowana za pośrednictwem Facebooka Konkursu oraz przez portal Polonijnej Agencji Informacyjnej.
 • 17.00 Wyjazd do „Dobrego Miejsca”, ul. Dewajtis 1/3
 • 18.00 Kolacja
 • 19.00 Podsumowanie pobytu, pamiątkowe zdjęcia i upominki
 • 20.00 Ognisko

3 sierpnia 2023 ( czwartek)

 • 8.30 Śniadanie
 • 9.30 Zamknięcie spotkania i pobytu w Polsce
 • 10.30 Pakowanie i przygotowanie do wyjazdu


Patroni XIV Konkursu

ELŻBIETA WITEK
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
TOMASZ GRODZKI
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
JAN MICHAŁ DZIEDZICZAK
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
BISKUP PIOTR TURZYŃSKI
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
ANNA MARIA ANDERS
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino
JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego
JAROSŁAW NARKIEWICZ
Prezydent Rady Polonii Świata
EDWARD TRUSEWICZ
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


JURY XIV EDYCJI KONKURSU

JOANNA FABISIAK
Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Pomysłodawczyni Konkursu,
MARIA KRUCZKOWSKA–YOUNG
Członek Rady Polskiej Fundacji Kulturalnej, członek Zarządu Zjednoczenia Polek, Londyn, Wielka Brytania
TERESA ARSZAGI VEL HARSZAGI
Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia JP II w Brukseli, Belgia
DANUTA AZMAN–ZIELINSKI
Członek Zarządu i Kurator Fundacji im. Wł. Reymonta, Kanada
KRYSTYNA BACHANEK
Artysta malarz, Polska
ELŻBIETA BARRAS
Wieloletni dyrektor i nauczyciel polskiej szkoły sobotniej, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, Wielka Brytania
TOMASZ BASTKOWSKI
Prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii i Irlandii Północnej – KID, Irlandia
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA
Menedżer oświaty, metodyk nauczania języków obcych, nauczyciel. Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa, główny ekspert merytoryczny w projekcie Szkoła dla Innowatora, Polska
DANUTA BRONCHARD
Dyrektor Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej w Nowym Jorku, USA
STANISŁAW CHYLEWSKI
Dyrektor Szkoły Polskiej im. M. Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, Kanada
MARTA CZAJCZYŃSKA
Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii, nauczyciel języka polskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, Włochy
ZBIGNIEW DUBIEL
Artysta fotografik, Polska
ANNA DUNAJEWSKI
Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburg IL, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej, członek Zarządu Komitetu Stypendialnego im. Św. Jana Pawła Wielkiego Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, członek Kapituły konkursu „Polak roku we Włoszech i na świecie”, Juror konkursu „Rodzic na 6”, Członek Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, USA
DOROTA GIERLIK
Dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough, Wielka Brytania
KANONIK BOGUSŁAW JANKOWSKI
Duszpasterz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Dyrektor Domu Rekolekcyjno –Wypoczynkowego „Dobry Zakątek”, Polska
URSZULA JAROSZ
Artysta plastyk, Wielka Brytania
SEBASTIAN JAWOROWSKI
Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
KAMIL JONCZYŃSKI
Nauczyciel, Podharcmistrz Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji
HANNA KACZMARCZYK
Dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Języka Polskiego w Austrii Mea Polonia, honorowy profesor oświaty, Austria
JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania
MONIKA KOWALSKA – KARPINSKI
Kurator Fundacji Władysława Reymonta dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły Średniej w Hamilton, Kanada
HALINA KOBLENZER
Rzecznik prasowy Konkursu. Wiceprezes Katolickiego Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II we Frankfurcie/M, emerytowana nauczycielka Szkoły Europejskiej, Niemcy
EWA KOCH
Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dyrektor Polskiej Szkoły Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago, USA
BOŻENA LASKIEWICZ
Prezes Medical Aid for Poland Fund, Wielka Brytania
MAŁGORZATA LASOCKA
Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, długoletni Dyrektor Szkoły im. M. Skłodowskiej–Curie w Londynie, Wielka Brytania
MAŁGORZATA LUBBERS–DĄBROWSKA
Wiceprezes Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, Dyrektor Polskiej Szkoły w Bredzie, organizatorka konkursu fotograficznego Polska w Obiektywie Polonijnego Dziecka, Holandia
PIOTR ŁADOMIRSKI
Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia
MAREK MACHAŁA
Koordynator Konkursu, Polska
IWONA MALINOWSKI
Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Kanada
ŁUCJA MIROWSKA–KOPEĆ
Emerytowany dyrektor szkoły publicznej w Chicago, pedagog, Prezes Związku Klubów Polskich w USA i Komitetu Parady Dnia Konstytucji 3 Maja, Przewodnicząca Komitetu Stypendialnego im. św. Jana Pawła II, Prezes Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago, USA
BEATA MONDOVICS
Dyrektor Szkoły Polskiej im. Sandora Petöfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, Węgry
KRYSTYNA OLLIFFE
Długoletni dyrektor szkoły im Mikołaja Reja w Londynie, była Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, Powiernik i członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.
KATARZYNA OSTRÓWKA
Prezes Stowarzyszenia AmaPoland, Madryt, Hiszpanii
DOROTA PARZYSZEK
Członek Zarządu organizacji polonijnej „Dom Polski” w Tunezji
BARTŁOMIEJ PILARCZYK
Działacz polonijny, filmowiec, fotograf, Irlandia
ALEKSANDRA PODHORODECKA
Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
MARIA PRZYBYŁA-DACZEWSKA
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Wł. Warneńczyka w Sofii, Bułgaria
HANNA PSTRĄGOWSKA–DUBIEL
Artysta malarz, witrażystka, ikonopisarka, Polska
ELENA ROGACZYKOWA
Prezes Autonomii Polaków „Polonia”, Rosja
HALINA ROSYNSKI
Dyrektor Szkoły przy Polskiej Misji Katolickiej w Bremen, Niemcy
ELŻBIETA RUDZIŃSKA
Prezes Forum Nauczycieli Polonijnych Zach. Wybrzeża, USA
FILIP SABADASZ
Informatyk, Niemcy
ANNA SIARKIEWICZ
Kulturoznawca, Polska
ELŻBIETA SIŁUCH
Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze, Holandia
MARIOLA STEFAŃSKA–SABADASZ
Sekretarz Jury Konkursu. Teolog, nauczyciel, Niemcy
TERESA SYGNAREK
Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Redaktor naczelna kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”, Szwecja
TERESA SZADKOWSKA–ŁAKOMY
Członkini Naczelnictwa ZHP, Powiernik Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Prezes Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. członkini Władz Naczelnych ZHP, Wielka Brytania
URSZULA WANECKA
Działaczka polonijna, Członek Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie, Niemcy
BARBARA WOJDA
Członek Kapituły konkursu „Polak roku we Włoszech i na świecie”, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w BelgiiKonkurs organizuje Fundacja "Świat na Tak"
we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".


OPRACOWANIE MATERIAŁU I PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów