SWP
2023-06-02 Obchody jubileuszu 25-lecia Polsko -Niemieckiej Szkoły Europejskiej Katharina-Heinroth w Berlinie Niemcy

W Berlinie 25 rocznicę powołania obchodziła Polsko-Niemiecka Szkoła Europejska Katharina – Heinroth- GS, która swoją siedzibę ma w centralnej dzielnicy Berlina, na Wilmersdorf niedaleko Adenauerplatz. Szkoła od wielu lat, za sprawą Alicji Brzan-Kloś ze Wspólnoty Polskiej, blisko współpracuje z Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia SWP.

W maju 1998 roku podpisano decyzję o utworzeniu Państwowej Podstawowej Polsko- Niemieckiej Szkoły Europejskiej. Po wakacjach po raz pierwszy 14 dzieci miało rozpocząć naukę w dwujęzycznej szkole z językiem polskim.

W sierpniu 1998r. do Goerdel – Grundschule w dzielnicy Charlottenburg zaproszono do szkoły sześciolatki i utworzono zerową klasę pod kierunkiem pani Behrendsen-Schmittsdorf. W ten sposób powstała w Berlinie pierwsza szkoła, gdzie dzieci uczyły się od pierwszego dnia w dwóch językach po polsku i po niemiecku. Do końca roku zgłosiło się 40 dzieci, a w następnym roku szkolnym liczba dzieci wzrosła do 90. Dało to możliwość utworzenia dwóch klas zerowych i dwóch pierwszych klas. Po sześciu latach nauki pierwszy raz w 2006r. uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej przeszli do Polsko-Niemieckiej Szkoły Ponadpodstawowej Robert- Jungk, aby tam kontynuować dalej naukę w dwóch językach aż do matury. Od tej pory obydwie szkoły ściśle współpracują na wielu płaszczyznach. W 2008r. szkołę podstawową przeniesiono do budynku szkoły Katharina-Heinroth -GS w dzielnicy Wilmersdorf, gdzie mieści się jej obecna siedziba.

Na uroczystość jubileuszową przybyli ważni goście: Ambasador Polski w Niemczech, Pan Dariusz Pawłoś, Sekretarz Stanu ds. budowy i dygitalizacji szkół, dr Torsten Kühne, Burmistrz Dzielnicy Wilmersdorf Pani Kirstin Bauch, Radna Miejska ds. edukacji, sportu, nieruchomości i informatyki, Pani Heike Schmitt-Schmelz, Kierownik Urzędu Szkolnego, Pan Andy Jauch, z Kuratorium Charlottenburg-Wilmersdorf Pani Renate Lecke i Pani Michaela Neuse-Pohl oraz pierwszy dyrektor Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej w Berlinie, Pan Wolfgang Winkelmann. Na uroczystość do auli szkolnej zaproszono także dawnych uczniów, nauczycieli i rodziców. W swoim przemówieniu dyrektor szkoły Pani Ewa Kampes dziękowała przedstawicielom Senatu Berlina i urzędów dzielnicowych za ich wkład w rozwój szkoły. Goście podkreślali szczególnie wyjątkową atmosferę szkoły i jej wkład w rozwój dobrosąsiedzkich stosunków polsko-niemieckich.

Po oficjalnych przemówieniach w auli szkolnej występowali uczniowie Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej dając popisy sztuki recytatorskiej, tanecznej czy teatralnej. Zabrzmiała etiuda Fryderyka Szopena. Teatrzyk szkolny przygotował przedstawienie światło-dźwięk, a grupa dzieci młodszych skecz z życia szkoły. Wystąpiła także grupa folklorystyczna „Krakowiacy”, którą obecna dyrektor szkoły zawiązała jako folklorystyczną grupę szkolną w pierwszym roku pracy szkoły. Dziś grupa może poszczyć się ponad 100 młodych tancerzy, którzy ćwiczą w trzech grupach wiekowych. Do najstraszej grupy uczęszczają uczniowie, którzy w zespole tańczą ponad 15 lat i już jakiś czas temu odeszłi do innych szkół. Wraz z jubileuszem szkoły zespół obchodzi także swoje 25-lecie. Następnego dnia cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy świętowali jubileusz na wielkim festynie na dziedzińcu szkolnym.

Polsko- Niemiecka Szkoła Europejska Katharina-Heinroth jest jedną z dziewięciu takiego typu szkół w Berlinie, gdzie dzieci kształcą się bilingualnie. Oprócz języka polskiego mali Berlińczycy mogą kształcić się w szkołach z angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, greckim, tureckim i rosyjskim.

Małgorzata TuszyńskaProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów