SWP
2023-06-02 XI Kongres Polonii Medycznej i IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich Polska

XI Kongres Polonii Medycznej i IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich trwa w najlepsze. Ponad 700 lekarzy z całego świata identyfikujących się z polską kulturą obraduje w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dzieląc się swoimi doświadczeniami i dyskutując o wyzwaniach współczesnej medycyny. W ciągu dnia odbywały się wykłady, konferencje, panele dyskusyjne. Pragniemy stworzyć stałą przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców identyfikujących się z polską kulturą i językiem – zapewniają organizatorzy wydarzenia.

- Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że spotykają się lekarze, którzy mają rozmaite związki z Polską i którzy żyją oraz praktykują za granicą – w Ameryce, Kanadzie, Skandynawii czy w Europie Wschodniej. To dla nich szansa, aby się spotkać oraz pochwalić sukcesami i osiągnięciami, bo polscy lekarze mają wielki wkład w rozwój współczesnej medycyny – podkreśla Anna Lella, prezeska Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

Wykład specjalny na inaugurację kongresu wygłosił prof. Włodek Łopaczyński, który od 40 lat mieszka w USA i pracuje w National Cancer Institute w Bethhesdzie. Jedną z pierwszych sesji naukowych poprowadziła prof. Maria Siemionow, która w tym roku została uhonorowana tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W programie znalazło się również wystąpienie prof. Johna Adlera, amerykańskiego neurochirurga.

- Cieszę się, że tutaj jestem i czuję się zaszczycony. Po raz pierwszy uczestniczę w tym kongresie, jednak w trakcie swojego 40-letniego już pobytu w Stanach Zjednoczonych starałem się konsolidować środowisko polskich lekarzy, którzy, tak jak ja, zamieszkali za oceanem, ale ukończyli polskie uczelnie. Jednym z moich największych osiągnięć w działalności polonijnej było powołanie stowarzyszenia absolwentów obecnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prof. Maria Siemionow mówiła wczoraj podczas święta UWM, że nigdy nie powinniśmy zapominać, skąd pochodzimy. Uważam, że jest to bardzo ważne i dlatego staram się działać na rzecz integracji środowiska polonijnego – mówił prof. Włodek Łopaczyński.

Wieczorem odbyło się uroczyste otwarcie kongresu, podczas którego wystąpił Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polski Dariusz Piotr Bonisławski. Stowarzyszenie Wspólnota Polska szacuje, że jest ich ponad 20 tysięcy. Szczególnie duże skupiska Polonii medycznej znajdują się w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej oraz na zachodnich terenach byłego ZSRR. Wielu regularnie odwiedza Polskę. Niektórzy wracają i otwierają praktyki lekarskie w kraju. Z Polski do krajów zachodnich na stypendia i staże wyjechały tysiące lekarzy, a medycy w Polsce pomagają rodakom ze Wschodu, m.in. realizując wspólne projekty badawcze. - przypominał w wystąpieniu Prezes Wspólnoty Polskiej.

Spotkanie to zwieńczone zostało koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Wymiana doświadczeń i integracja

IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej to nie tylko panele eksperckie i wykłady naukowe, ale wspaniała okazja do integracji i wzmacniania współpracy polskich lekarzy i lekarzy dentystów z całego świata. Każda edycja tego wydarzenia gromadzi setki wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, umożliwiając im prezentację osiągnięć naukowych, wymianę doświadczeń i nowinek ze świata medycyny. Na kongresy przyjeżdżają lekarze identyfikujący się z kulturą i językiem polskim rozproszeni na wszystkich kontynentach.

Polscy lekarze, którzy dawno wyemigrowali, ich dzieci, a także ci, którzy niedawno skorzystali z przywileju swobody przepływu kadr w Unii Europejskiej, tworzą pokaźną grupę. Motywacje opuszczających kraj w poszczególnych latach były różne, inne były możliwości rozwoju, podejmowania badań naukowych czy uzyskiwania specjalizacji.

Należy dodać, że zarówno Kongres jak i Zjazd jest jednym z elementów obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika co dodatkowo podkreśla rangę spotkania.

Na piątek 2 czerwca zaplanowano sesję historyczną poświęconą 550-leciu urodzin Mikołaja Kopernika. Oprócz debat naukowych goście będą mogli skorzystać z takich atrakcji jak wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego czy festiwal zespołów rockowych, w których grają lekarze. IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich i XI Kongres Polonii Medycznej z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika potrwa do 4 czerwca.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest współorganizatorem tego wydarzenia, a nasi goście ze Wschodu wzięli udział w wydarzeniu dzięki dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polska i Polacy za granicą 2023”.
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów