SWP
2023-05-22 KONKURS GRANTOWY 2 EDYCJA DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 2023 Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza Konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą dotyczący dofinansowania wydarzeń polonijnych w 2023 r. SWP na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 798 700,00 zł w II naborach wniosków:

I nabór od dnia 22.05.2023 do dnia 23.06.2023 do godz. 23:59 (obecnie trwa)
II nabór od dnia 01.08.2023 do dnia 20.08.2023 do godz. 23:59

NIEZBĘDNE INFORMACJE
O KONKURSIE GRANTOWYM
DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 2023


KONKURS GRANTOWY 2 EDYCJA - STRONA KONKURSU

Dla kogo

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe - organizacje polonijne zarejestrowane poza granicami Polski;
  • Grupy nieformalne - grupa co najmniej trzech osób, chcących wspólnie zorganizować projekt na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Polski.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć jeden wniosek.

Dotacja

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

  • 9 000,00 PLN dla organizacji polonijnych zarejestrowanych poza granicami Polski;
  • 9 000,00 PLN dla grup nieformalnych działających poza granicami Polski.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, tj. najmniej 5% wartości dofinansowania.
Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego lub osobowego (praca wolontariuszy).

Dodatkowe punkty premiujące będą za wniesienie wkłady własnego w wysokości 10% - 10 pkt.

Obszar terytorialny

Obszar terytorialny realizowanych grantów:
Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa oraz reszta świata.

Terminy

Termin realizacji projektów:

I nabór od dnia 15.07.2023 do dnia 10.12.2023
II nabór od dnia 15.09.2023 do dnia 10.12.2023

Wnioski można składać od dnia 22.05.2023 do dnia 23.06.2023 na adres mailowy:
  regranting@swp.org.pl

Wszystkie pozostałe szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkurs.


WYŚLIJ WNIOSEK

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną:

I nabór w dniu 15.07.2023
II nabór w dniu 15.09.2023

na stronie www.wspolnotapolska.org.pl.

Pytania

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
Tel. 882 828 221
  mail: regranting@swp.org.pl


ZADAJ PYTANIE

Dokumenty do pobrania

  Regulamin konkursu - PDF

  Załącznik 1. Wzór oferty - MSWord

  Załącznik 2. Oświadczenie RODO - MSWord


ZESTAW DOKUMENTÓW DO POBRANIA


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 798 700,00 zł.


Środki finansowe przeznaczone na granty pochodzą z projektu
„Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting 2 edycja” finansowanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów