SWP
2023-03-28 W Londynie o edukacji i działalności organizacji polonijnych Wielka Brytania

Podczas ostatniego pobytu delegacji Wspólnoty Polskiej w Londynie mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ciekawych i inspirujących wydarzeniach związanych z edukacją polonijną i działalnością kulturalną naszych rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Jednym z nich było spotkanie Dyrektor Zarządzającej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Zenki Bańkowskiej z dr Markiem Laskiewiczem – Prezesem Polskiego Ośrodka Społeczno–Kulturalnego oraz Sylwią Kosiec Dyrektor POSK-u. Zostały omówione plany dotyczące dalszej współpracy POSKu ze Wspólnotą Polską, a jej kontynuacja ma zapewnić rozwój, upowszechnianie i zabezpieczenie dorobku Polonii w Wielkiej Brytanii.

W niedzielę uczestniczyliśmy w sympozjum naukowym „Dwujęzyczność a rozwój dziecka polonijnego” zorganizowanym przez Polską Macierz Szkolną w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia organizacji. Zaproszeni goście, podjęcie ważnego tematu dwujęzyczności spowodowały, że sympozjum było zarówno przedstawioną w interesujący sposób prezentacją wiedzy merytorycznej jak i miejscem spotkania, dyskusji z prelegentami i słuchaczami.

Kolejnym punktem wizyty był Konkurs Pięknego Czytania organizowanym od wielu lat przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą. Występy najmłodszych dzieci recytujących polskie wiersze dostarczyły publiczności wielu wzruszeń. W tegorocznym Konkursie wystąpiło 80. uczestników reprezentujących 14 Polskie Szkoły Sobotnie ale co warto podkreślić także szkoły angielskie. Tematyka czytanych utworów w części nawiązywała do wyboru patronów roku 2023 dokonanego przez Sejm i Senat. Utwory konkursowe nawiązywały między innymi do twórczości Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredry jak również były wierszami przedstawiającymi postacie Mikołaja Kopernika i Jana Matejki. Nowością wprowadzoną przez organizatorów było włączenie fragmentów książek z poczytnej literatury anglojęzycznych autorów - Harry Potter, Tajemniczy Ogród czy Opowieści z Narnii. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom!

Nie do przecenienia są spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół polonijnych, z którymi współpracuje Wspólnota Polska. Każda taka rozmowa to impuls do dalszych działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą i to nie tylko w obszarze edukacji, nauki języka ojczystego, bowiem szkoły są również lokalnymi animatorami polskości pełniąc ważną rolę na mapie kulturalnej Polonii brytyjskiej.

Warto podkreślić, że wszystkie wydarzenia miały miejsce w POSK-u, który jest siedzibą polonijnych organizacji, ale przede wszystkim miejscem gdzie odbywa się wiele polonijnych przedsięwzięć – w jeden weekend bywa nawet kilkanaście!Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów