SWP
2023-03-23 Światowy Kongres Rodzin Polonijnych Polska

Chcemy pokazać piękno rodziny. Każdorazowo na Kongresach Rodzin Polonijnych można wysłuchać niezwykłych świadectw rodzin mówiących o wzajemnym szacunku, miłości, przezwyciężaniu kryzysów, wychowaniu młodzieży tymi słowami Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński zaprasza do Gdańska na tegoroczny Światowy Kongres Rodzin Polonijnych.

W dniach od 15 do 17 września br. w Gdańsku odbędzie się Światowy Kongres Rodzin Polonijnych organizowany przez Polonijną Radę Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że będzie to wielkie i ważne wydarzenie promujące piękną, chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny. W czasie Kongresu przez wykłady i warsztaty podjęte zostaną zagadnienia budowania relacji małżeńskich i rodzinnych, duchowości małżeńskiej, wychowania dzieci i kryzysów małżeńskich. Równocześnie w duchu ewangelizacyjnym ukazane zostanie, że jest wiele rodzin polonijnych starających się żyć według wartości.

W ostatnim dniu Kongresu zaplanowane jest Święto Rodziny połączone z koncertami, pielgrzymką, piknikiem, a dla chętnych – zwiedzaniem Gdańska i okolic.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, zapraszając na Kongres podkreślał, że uczestnictwo w nim to okazja do pogłębienia chrześcijańskiej myśli na temat małżeństwa i rodziny. „Przyszłoroczny Kongres Rodzin Polonijnych będzie okazją do uczestnictwa w warsztatach, wysłuchania konferencji, a także świętowania z rodzinami polonijnymi i małżeństwami archidiecezji gdańskiej”.

SŁOWO BISKUPA PIOTRA TURZYŃSKIEGO

Polskie rodziny żyjące poza granicami Ojczyzny starają się zachować wiarę, chrześcijański styl życia i polskość. Równocześnie stają przed wieloma wyzwaniami, potrzebują pomocy i formacji, aby zachować swoją tożsamość.
Światowy Kongres Rodzin Polonijnych pragnie być z jednej strony narzędziem umacniającym chrześcijańskie rodziny w wierności ewangelicznym wartościom, a z drugiej środkiem ewangelizacji, aby pokazać, że możliwe jest szlachetne i piękne życie w małżeństwie i rodzinie. Jesteśmy przekonani, że od rodziny zależy szczęście i przyszłość cywilizacji. Rodzina więc jest tak ważna dla poszczególnych osób i całych społeczeństw, że trzeba w nią zainwestować bardziej niż w inne sprawy tego świata.

Zapraszam na Kongres!
Niech Matka Boża objawiająca się w Kibeho
błogosławi i strzeże nasze rodziny!
STRONA INTERNETOWA KONGRESU

Tematyka Kongresu

Przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Grażyna Koszałka przedstawiając najważniejsze punkty kongresowego programu powiedziała m.in. : "Zajmiemy się tematem +małżeństwa i rodziny jako najlepszej inwestycji+. Sięgniemy do teorii rodziny szczególnie w ujęciu Jana Pawła II, papieża rodziny. Będzie też sesja dotycząca edukacji potrzebnej małżonkom i młodym rodzicom. Zajmiemy się kwestią małżeństwa jako wspólnoty życia i miłości. Nie zabraknie debaty na temat sytuacji współczesnej rodziny, szczególnie na emigracji. Specyfiką naszych Kongresów są warsztaty. Będzie to okazja dla uczestników do osobistej konsultacji z wieloma ekspertami, aby podjąć próbę rozwiązania własnych rodzinnych problemów”.

Uczestnicy Kongresu zmierzą się z najpoważniejszymi wyzwaniami dla współczesnych rodzin. „Pokażemy jak wyzwolić siły dobra wtedy, gdy w rodzinie dzieje się źle np. w jaki sposób zainwestować w swoją rodzinę, jak niwelować braki uczuciowe, jak pokonać samotność w małżeństwie” – podsumowała Grażyna Koszałka. Przewidziano także punkty programu dla rodziców, w tym jak ochronić dzieci przed cyberprzemocą czy jak odzyskać życie religijne młodzieży, będzie też okazja lepiej poznać kwestię ratowania rodziny w kontekście objawień Maryi w rwandyjskim Kibeho.

Od kilku lat Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej organizuje coroczne Światowe Kongresy Rodzin Polonijnych. We wrześniu 2022 r. Kongres odbył się w niemieckim Carlsbergu.
OPRACOWANIE: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów