SWP
2023-03-21 BEZPIECZNA PRZYSTAŃ Polska

BEZPŁATNE PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE
W OLSZTYNIE I OSTRÓDZIE DLA OSÓB, KTÓRE MUSIAŁY OPUŚCIĆ UKRAINĘ W NASTĘPSTWIE INWAZJI WOJSKOWEJ

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach Partnerstwa w realizacji projektu nr 7/14-2022/OG-FAMI "Informacja - integracja" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa zaprasza osoby, które musiały opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. w następstwie inwazji wojskowej:

 1. obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.;
 2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie;
 3. członków rodzin osób, o których mowa w lit. a) i b).

do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach działania Punktów Informacyjno-Doradczych w Olsztynie i Ostródzie.

Każdy z punktów świadczy pomoc w zakresie:

 • finansowania lub dofinansowania kosztów tłumacza przysięgłego ,
 • legalizacji pobytu,
 • załatwiania spraw administracyjnych i prawnych,
 • pomocy integracyjnej,
 • pomocy psychologicznej i socjalnej,
 • opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin,
 • działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.
 • doradztwa zawodowego.

Dodatkowo, w Punktach można otrzymać bezpłatne wsparcie specjalistów:

 • radcy prawnego
 • psychologa
 • asystenta kulturowego
 • oraz doradztwo zawodowe

Możliwe jest umówienie się na wizytę online, która będzie realizowana poprzez platformę do wideokonferencji (zoom), rozmowę telefoniczną czy zapytanie mailowe.

Każda osoba, która chciałaby skorzystać z pomocy, musi przedstawić dokumenty poświadczające przyjazd do Polski po 24 lutego 2022r.

ZAPRASZAMY!

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY W OLSZTYNIE

ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
(budynek Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego)
tel. 889 426 452
adres mailowy: punktinformacyjny.olsztyn@gmail.com

FORMULARZ WIZYTY:
https://docs.google.com/forms/d/1bQivgrIctwM8emgdNb5YHW51Z7vi1P3c2sj4aoaMZuI/edit

Punkt czynny:
Poniedziałki 7:00 – 15:00
Wtorki 7:00-15:00
Środy: 10:00-18:00

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY W OSTRÓDZIE

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda (Hotel Dom Polonii)
tel. 889 426 452
adres mailowy: punktinformacyjny.ostroda@gmail.com

FORMULARZ WIZYTY:
https://docs.google.com/forms/d/1bQivgrIctwM8emgdNb5YHW51Z7vi1P3c2sj4aoaMZuI/edit

Punkt czynny:
Poniedziałki 7:00 – 15:00
Wtorki 7:00-15:00
Środy: 10:00-18:00


Projekt nr 7/14-2022/OG-FAMI "Informacja - integracja"
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
oraz budżetu państwa

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt nr 7/14-2022/OG-FAMI „Informacja-integracja"
"Bezpieczna przystań"

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Okres realizacji projektu 1 października 2022 r. – 30 września 2023 r.

Liderem projektu jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie standardów usług integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich, w tym osób, o których mowa w Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony, tj. osób, które musiały opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. w następstwie inwazji wojskowej:

 1. obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.;
 2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie;
 3. członków rodzin osób, o których mowa w lit. a) i b).

Projekt przełoży się na trwałe wsparcie procesu integracji obywateli państw trzecich, w tym osób, które musiały opuścić Ukrainę w wyniku konfliktu zbrojnego. Projekt ukierunkowany jest na ułatwienie integracji ze społeczeństwem polskim i podniesienie standardu usług integracyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Strona projektu prowadzona przez Lidera https://fami.uw.olsztyn.pl/


STRONA PROJEKTUProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów