SWP
2023-03-05 Pożegnanie Heleny Miziniak Wielka Brytania

W środę, 1 marca br. w londyńskim kościele The Holy Innocence odbyły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Heleny Miziniak wieloletniej prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprezes Rady Polonii Świata. Była uczestnikiem wszystkich pięciu Światowych Zjazdów Polonii i Polaków zza Granicy, w tym trzem przewodniczyła.

Była zaangażowana w wiele cennych inicjatyw, między innymi w cykliczny konkurs „Być Polakiem”. Jako prezes Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii przewodniczyła akcjom charytatywnym na rzecz potrzebujących Polaków w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Za swoje zaangażowanie oraz pracę dla Polski i Polonii została uhonorowana wieloma odznaczeniami w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Odznaką MSZ „Bene Merito”, Złotą Odznaką i Statuetką Stowarzyszenia Wspólnota Polska, nagrodą Polonii Niemieckiej „Polonicus” oraz Nagrodą TVP Polonia „Za Zasługi dla Polski i Polaków poza Granicami Kraju”.

Mszę żałobną poprowadził Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Prałat Stefan Wylężek (w asyście: ks. Proboszcza Jerzego Mikruta oraz kanclerza ks. Krzysztofa Tyliszczaka), który odczytał list kondolencyjny biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza, wieloletniego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie Mateusz Stąsiek przekazał list kondolencyjny Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu, pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka oraz Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii Piotra Wilczka. Wiceprezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz pożegnał Helenę, wieloletnią prezes Zjednoczenia w imieniu polonijnej społeczności, a poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak przekazała kondolencje od sejmowej komisji Łączności z Polakami za Granicą. Prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Alexander Zając przekazał kondolencje od Prezydium Rady Polonii Świata skierowane przez jej prezesa Jarosława Narkiewicza oraz od Kongresu Polonii Amerykańskiej skierowane przez prezesa Franka Spulę i wiceprezes Bożenę Kamińską. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentował wiceprezes, prof. Józef Wróbel, który przekazał rodzinie kondolencje od Stowarzyszenia. Wnuk Heleny, Sebastian Newton pożegnał ją w imieniu rodziny. Po mszy świętej nastąpiło ostatnie pożegnanie ze zmarłą w Beckenham Krematorium.

Redakcja tekstu Rada Polonii Świata na podstawie:
Tekst: Aleksander Zając, Foto: Marek Różycki, Alexander Zając


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów