SWP
2023-01-25 Medale i wyróżnienia we Wspólnocie Polskiej Polska

Dzisiejsze spotkanie Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Prezesów Oddziałów i Dyrektorów Domów Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" było okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników i działaczy polonijnych związanych z naszą organizacją. Gościem specjalnym zgromadzenia był Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej przebywający w Polsce na zaproszenie Prezesa SWP Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadał Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą. W jego imieniu Medale wręczył Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali Kazimierz Dobrzański i Anna Kosicka.

Decyzją kapituły Medalu 30 lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zostali nim uhonorowani: Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Józef Wróbel - Wiceprezes Zarządu, Prezes Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Agnieszka Bogucka - Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Alicja Ostrowska - Prezes Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Siedlcach.

Spotkanie w takim gremium to oczywiście okazja do podsumowania minionych działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy niesionej naszym rodakom w Ukrainie oraz uchodźcom z terenów ogarniętych wojną, którzy znaleźli schronienie w ośrodkach prowadzonych przez Wspólnotę Polską oraz omówienia planów na nadchodzące miesiące.

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Frank Spula

Frank Spula jest 19. prezesem Związku Narodowego Polskiego-Polish National Alliance (ZNP-PNA), jednej z najstarszych w USA organizacji bratniej pomocy. Na ten urząd został po raz pierwszy wybrany w 2005 r. po śmierci ówczesnego prezesa, Edwarda Moskala. Zanim Frank Spula został prezesem ZNP-PNA, przeszedł w tej instytucji wszystkie szczeble kariery, pełniąc m.in. stanowiska dyrektora ds. sprzedaży i sekretarza krajowego.

Od 2005 r. sprawuje funkcję prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jest również wydawcą „Dziennika Związkowego”, istniejącej od 1908 roku najstarszej gazety w języku polskim, wydawanej nieprzerwanie oraz prezesem mediów związkowych, do których należy oficjalny organ ZNP-PNA „Zgoda” i firma Alliance Communications, prowadząca rozgłośnię radiową WPNA FM/AM.

Obejmując prezesurę KPA mówił o swoich planach, m.in : "Zależy nam na zwiększeniu roli, jaką amerykańska Polonia może odgrywać w strukturach miejskich czy stanowych. Zastanawiamy się także co możemy zrobić, by zachęcić młodych ludzi do działania w organizacji, bo od nich zależeć będzie przyszłość". To faktycznie kluczowe zadanie stojące przez organizacjami polonijnymi nie tylko w USA, ale i na całym świecie.

Urodzony w Chicago Frank Spula jest absolwentem DePaul University, gdzie studiował biznes i psychologię. Studia podyplomowe ukończył w LOMA Institute (Life Office Management).

Po decyzji z 17 września 2009 administracji prezydenta Baracka Obamy o rezygnacji z budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach, Frank Spula zaapelował do Baracka Obamy o naprawę stosunków z Warszawą. Przypomniał, że Polonia amerykańska liczy ponad 10 milionów wyborców. Spula sformułował wobec administracji pięć postulatów. Wezwał Obamę do włączenia do swego kierownictwa „eksperta doświadczonego w sprawach polsko-amerykańskich”, przeprowadzenia „przeglądu polityki USA wobec Polski” w celu umocnienia wzajemnych stosunków, dotrzymania umowy o dostarczeniu Polsce rakiet Patriot, informowania Polski i konsultowania się z nią w sprawach negocjacji Ameryki z Rosją oraz objęcia Polski programem turystycznego ruchu bezwizowego do USA

Kongres Polonii Amerykańskiej blisko współracuje ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w realizacji projektów skierowanych do rodaków zamieszkałych w USA, ale też ostatnio - ze względu na sytuację w Ukrainie - na rzecz Polaków na Wschodzie, na terenach zagrożonych niebezpieczeństwami wynikającymi z rosyjskiej agresji.

Polskie środowiska w Stanach Zjednoczonych koordynowane przez KPA zaangażowały się w działania na rzecz mieszkańców Ukrainy pozostających w ojczyźnie, jak i uchodźców przebywających w Polsce. Dzięki ich wsparciu udało się zorganizować m.in. transporty medyczne: dary z USA trafiły do ukraińskich szpitali, a częściowo wsparły także polskie placówki, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Od wybuchu wojny w Ukrainie nasi rodacy w Ameryce organizują zbiórki funduszy, akcje charytatywne, uruchamiają wsparcie w leczeniu chorych i niepełnosprawnych uchodźców oraz podejmują szereg innych działań, by wesprzeć Polskę w pomocy Ukrainie.


Opracowanie: Polonijna Agencja Informacyjna


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów