SWP
2023-01-24 Odeszła Helena Miziniak Wielka Brytania

Odeszła Helena Miziniak, zasłużona działaczka polonijna uosabiająca swoim życiem idee patriotycznego zaangażowania dla dobra Polski i polskiej diaspory na świecie. Oczywista i niepowetowana strata, prawdziwy wzór do naśladowania ponieważ trudno nawet wymienić wszystkie inicjatywy, które przez minione lata nie mogły odbyć się bez Jej udziału. Wielki wkład w życie polonijne nie pozostanie zapomniany.

W imieniu Zarządu i działaczy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", z którym współpracowała od początku jego powstania, składamy Rodzinie i przyjaciołom szczere kondolencje. Wiele Jej zawdzięczamy, dlatego na zawsze zostanie naszej pamięci.

Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Helena Miziniak

Helena Miziniak urodziła się w 1939 roku Wilnie. W ramach repatriacji w 1945 roku przyjechała do Torunia, gdzie ukończyła szkołę podstawową oraz gimnazjum ogólnokształcące. W 1958 r. rozpoczęła studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, skąd w 1960 r. wyjechała do rodziców w Londynie, który stał się docelowym miejscem jej życia.

Była działaczką gospodarczą, społeczną i charytatywną. Od 1961 r. działała w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Przez 15 lat pracowała społecznie jako nauczyciel w polskiej szkole sobotniej w południowym Londynie. Prowadziła Rewiowy Zespół Artystyczny, który zbierał pieniądze na budowę Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. W latach 1980–1990 prowadziła w POSK prywatną działalność gospodarczą. Do pracy społecznej powróciła w roku 1990, najpierw jako PR w POSK a od 1991 r. w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii, gdzie pełniła funkcje sekretarza, sekretarza generalnego, prezesa, redaktora naczelnego biuletynu oraz członka komitetu redakcyjnego miesięcznika „Orzeł Biały”.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP (1978), Krzyżem Kawalerskim (2004) i Krzyżem Oficerskim (2011) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odbierając należne jej honory mawiała "Jestem dumna z tego, że mogę służyć krajowi, bo uważam, że stanowimy jedną całość, jesteśmy częścią ojczyzny" (Rzym 2011).

Pełniła funkcję Prezesa a następnie Powiernika Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i sekretarza Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych prezydent w latach 2000-2003, 2003-2006 i 2012-2015. Wyróżniona tytułem Prezydenta Honorowego na VI Zjeździe EUWP w Wilnie w 2006 roku.
Wiceprezes Rady Polonii Świata - federacji organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, łącząca polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach.
Wspomnieć należy również Jej wkład w proces akcesyjny Polski do Unii Europejskiej jako Szefowej Zespołu Doradców do spraw Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej przy Marszałku Senatu VII kadencji.
Zaangażowana w wiele inicjatyw w tym cykliczny konkurs "Być Polakiem" w którym wielokrotnie pełniła funkcję jurora.

Z perspektywy Wielkiej Brytanii ale też działaczki reprezentującej Polaków w skali globalnej, wielokrotnie upominała się o prawa znacznie słabszych ekonomicznie Polaków ze Wschodu. Jako prezes Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii przewodniczyła wielu akcjom charytatywnym dla rodaków w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Uczestniczyła w pięciu Światowych Zjazdach Polonii i Polaków z Zagranicy, w tym trzem przewodniczyła. "Mamy wspólną historię, język, kulturę, wartości. Mamy Polskę. Mamy więc wspólną przyszłość" - mówiła odnosząc się do kondycji polskiej diaspory na świecie. Apelowała o ponadpartyjną politykę wobec Polonii i docenienie jej roli jako środowiska dla którego promowanie, obrona dobrego imienia i szerzenie polskiej kultury oraz tradycji było i jest priorytetem, co wyraża się w działaniach organizacji polonijnych. "Zastanówmy się, co wspólnie możemy zrobić dla naszego kochanego kraju i ojczyzny" - mówiła na IV Światowym Zjeździe Polonii i Polaków za Granicą

Przypominamy wypowiedź Heleny Miziniak po IV Światowym Zjeździe Polonii i Polaków za Granicą, zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", który odbywał się w dniach 24-26 sierpnia 2012 roku w Warszawie i Pułtusku.Opracowanie: Polonijna Agencja Informacyjna


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów