SWP
2023-01-19 Barbara Wojda Prezesem Rady Polonii Belgijskiej Belgia

Miło nam poinformować, że Prezesem Rady Polonii Belgijskiej została Barbara Wojda, zasłużona działaczka polonijna, inicjatorka wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu integrację środowisk polskich, propagowanie naszej historii i kultury oraz podtrzymywanie kontaktu z ojczyzną. Barbara Wojda jest jednocześnie Prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, najstarszej organizacji polonijnej w tym kraju jak też prowadzi Dom Polski w Comblain-la-Tour w Ardenach Belgijskich - miejsce niezwykle gościnne i otwarte dla każdego kto czuje związek z Polską, zwłaszcza młodego pokolenia, dla którego co roku przygotowuje bogatą ofertę programową.

Serdecznie gratulujemy!!!

Rada Polonii Belgijskiej

Rada Polonii Belgijskiej to organizacja powstała w 1994 roku jako organ konsultacyjny reprezentujący Polonię belgijską.

Rada powstała 5 lat po obradach Okrągłego Stołu w Polsce. Przygotowania do jej powołania trwały prawie rok[1] i po rozmowach z przedstawicielami Wydziału Konsularnego RP w Brukseli zdecydowaliśmy się na powołanie organizacji dachowej, która mogłaby być partnerem do rozmów z innymi organizacjami. W celu wyłonienia członków Rady, ówczesne organizacje polonijne zorganizowały w całej Belgii wybory dla zainteresowanych Polaków mieszkających na stałe w Belgii. Kandydatami byli zarówno członkowie różnorodnych organizacji, jak i Polacy niezrzeszeni w żadnej organizacji, lecz mający jakieś szczególne zasługi na polu działalności społecznej na rzecz Polonii belgijskiej.

Rada podejmuje inicjatywy dotyczące społeczności, którą reprezentuje wobec władz belgijskich wszystkich szczebli, wobec władz stowarzyszeń i wspólnot polskich poza granicami kraju, a szczególnie wobec przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii. Ma także na celu obronę interesów i dobrego imienia Polski w Belgii. Komisja Społeczna Rady rozwinęła także program pomocy dla rodaków w potrzebie. Od wielu lat Rada współorganizuje konkurs „Polak Roku w Belgii” dla uhonorowania wybitnych przedstawicieli Polonii belgijskiej.

Rada od lat blisko współpracuje z organizacjami z Polski w tym ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" oraz z placówkami dyplomatycznymi. RPB jest również członkiem Rady Polonii Świata oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Pierwszym prezesem Rady był Franciszek Gałązka. Następnie funkcję tę piastowali: Izabela Światopełk-Czetwertyńska i Krzysztof Bystram i Józef Ptaszyński. Aktualnie prezesem jest Barbara Wojda.POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów