SWP
2023-01-05 VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w 2023 roku Polska

Komunikat wspólny Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Rady Polonii Świata w sprawie organizacji VI Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2023 roku

KOMUNIKAT

Od 1992 roku Rada Polonii Świata, w oparciu §2, pkt. 9 statutu organizacji, jest inicjatorem kolejnych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy, organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i odbywających się tradycyjnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. W przyszłym roku mija 5 lat od ostatniego, V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, gdy spotykaliśmy się świętując Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 10 listopada br. w Warszawie, Prezydium Rady Polonii Świata, realizując statutowe założenia, podjęło ważną decyzją o zwołaniu w przyszłym roku VI Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i z przedstawicielami państwa Polskiego.

W imieniu Rady Polonii Świata i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pragniemy poinformować wszystkich Polaków w kraju i za granicą, że w dniu 10 grudnia br. podpisaliśmy w Wiedniu porozumienie i przystępujemy wspólnie do zorganizowania VI Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2023 roku.

Stojąc w obliczu nowych wyzwań, jakie niesie świat dzisiejszy, chcemy omówić najbardziej palące i istotne problemy nurtujące Polonię, wzajemne relacje łączące kraj z Polakami za granicą i wskazać pożądane kierunki ich dalszego rozwoju, a także włączyć głos Polonii i Polaków z zagranicy w wielką narodową dyskusję nad kształtem i przeszłością Polski. Pragniemy, aby nasze przyszłoroczne spotkanie było obopólną manifestacją wspólnoty narodowej - troski kraju o Polaków za granicą oraz ich troskę o los naszej wspólnej ojczyzny.


Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"Jarosław Narkiewicz
Przewodniczący
Rady Polonii Świata
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów