SWP
2022-12-08 OPŁATEK WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ Polska

Okres poprzedzający Boże Narodzenie jak i same święta to w polskiej kulturze czas szczególny. Przywiązani do tradycji przodków, ufni w działanie opatrzności, bardziej niż kiedykolwiek skłonni jesteśmy do refleksji i zadumy, odrywając się od codziennej rzeczywistości doceniamy relacje z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi, odczuwamy potrzebę wspólnego przeżywania radosnej nowiny o narodzinach Zbawiciela. Jakoś łatwiej przychodzi nam na myśl, że naród to właśnie nic innego jak wielka rodzina wspólnych wartości połączona kulturą i historią z których czerpiemy mądrość i dumę. Niezależnie gdzie mieszkamy zwłaszcza w tych dniach myślimy i czujemy po polsku.

Wiemy to doskonale i dlatego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od ponad 30 już lat kultywuje tradycję opłatkowych spotkań, rozpoczynających okres wspólnego oczekiwania na znak Gwiazdy Betlejemskiej. Nie inaczej było w tym roku. W warszawskim Domu Polonii, do którego drogę zna niemal każdy nasz rodak mieszkający poza ojczystym krajem, spotkaliśmy się w gronie przyjaciół - z daleka i zza najbliższej granicy. Przybyli nasi współpracownicy w polonijnym dziele, sympatycy i rodacy - Polonia i Polacy z zagranicy. Przedstawiciele władz panstwowych, samorządów i duchowieństwa. Ale szczególną uwagę chcemy poświęcić gościom szczególnym. Polacy z Ukrainy stanowili najliczniejszą grupę, bo też i los sprawił, że na wskutek wojny zmuszeni są szukać schronienia w Polsce. Z radością i troską jej udzielamy od pierwszych dni rosyjskiej agresji na ten pokojowo nastawiony kraj, w którym w wyniku historycznych i politycznych przemian pozostało - i mieszka tam nadal - tak wiele naszych sióstr i braci. Celowo używamy pojęć kojarzących się z najbliższą rodziną, gdyż stali się nią – w duchu ewangelicznego przekazu – tym bardziej, im bardziej znaleźli się w potrzebie. Cieszymy się, że możemy otoczyć ich opieką i sprawić, że poczują przynajmniej namiastkę atmosfery jaką znamy z corocznych świąt i jaką przekazano nam w polskiej tradycji. W naszej polonijnym doświadczeniu, w tym roku pusty talerz na wigilijnym stole będzie czekał na przybysza zza wschodniej granicy.

Spotkanie opłatkowe to oczywiście okazja do złożenia życzeń – od tych obarczonych tragedią wojny – pokoju, bezpiecznego jutra, zachowania zdrowia i życia, do takich jakie zwykliśmy składać z życzliwości do drugiej osoby – pomyślności, realizacji zamierzeń zawodowych i szczęścia. Wszystkie one wybrzmiały w Domu Polonii, a składali je w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Przewodniczący Rady Krajowej, Premier Henryk Kowalczyk, Prezes Dariusz Piotr Bonisławski, współpracujący ze Stowarzyszeniem w realizacji polonijnych przedsięwzięć samorządowcy, działacze organizacji polskich i polonijnych. Spotkanie uświetnił występ naszych uzdolnionych muzycznie polskich przyjaciół z Islandii, zaś pokrzepieni Słowem Bożym z Ewangelii św. Łukasza i pobłogosławionym przez księdza Mariusza opłatkiem podzieliliśmy się wszyscy wierząc, że to znak nadziei na lepsze jutro, czego i Państwu z całego serca życzymy.

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP

Produkcja filmowa © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Warszawa, 8 grudnia, Roku Pańskiego 2022POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów