SWP
2022-11-28 XI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Polska

26 listopada 2022 r w Domu Polonii w Pułtusku obył się w formule hybrydowej XI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, którym podsumowano prace za lata 2019 – 2022 oraz wybrano nowe władze EUWP.

W wyniku wyborów we władzach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych na kolejną kadencję znaleźli się:

Edward Trusewicz -Prezydent
Teresa Sygnarek – Wiceprezydent
Wojciech Białek – Sekretarz Generalny
Korina Wesołowski – Skarbnik
Urszula Stefańska Andreini – Sekretarz
Helena Legowicz – Sekretarz
Gerwazy Longher - Sekretarz

Serdecznie gratulujemy wybranym życząc im pełnej sukcesów pracy na rzecz Polonii i Polaków za granicą!Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia. Celem Unii jest integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego, reprezentowanie naszych wspólnych interesów oraz zachowanie przez następne pokolenia polskiej tożsamości narodowej i polskiego dziedzictwa kulturowego.POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów