SWP
2022-11-26 UROCZYSTE OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEGO POLONIJNEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI Polska

Jak to już mamy w zwyczaju rozgrywki drużyn w ramach Międzynarodowego Polonijnego Turnieju Koszykówki zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" poprzedziło uroczyste otwarcie, w którym wzięli udział zawodnicy oraz reprezentująca Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dyrektor Sportowa Kaja Gzyło, komandor Dariusz Sapiejka Dyrektor Akademickiego Centrum Sportu AMW w Gdyni oraz gościnnie wybitny polski lekkoatleta w biegu na 400 metrów, olimpijczyk komandor Andrzej Stępień - dwunastokrotny mistrz Polski na stadionie otwartym i mistrz halowy z 1985 roku, aktualnie Dyrektor WKS FLOTA.

Spotkania z polskimi olimpijczykami, mistrzami sportu to tradycja zawodów organizowanych przez "Wspólnotę Polską", a to dzięki współpracy merytorycznej z Polskim Komitetem Olimpijskim, którego Stowarzyszenie jest członkiem. Bezpośrednia wymiana uwag, doświadczeń, możliwość rozmowy o karierze zawodniczej jest - co wiemy z doświadczenia - niezwykle pożyteczna i mobilizująca dla polonijnych sportowców.


PORTAL INTERNETOWY TURNIEJU

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


TRADYCJA OBECNA WŚRÓD SPORTOWCÓW

Dodatkowo należy wiedzieć, że udział przedstawiciela WKS FLOTA niósł jeszcze jedno przesłanie - przypomniał o pięnych kartach polskiego sportu uprawianego przez naszych żołnierzy. Tradycja Wojskowego Klubu Sportowego FLOTA, który reprezentował komandor Andrzej Stępień, sięga bowiem okresu międzywojennego, kiedy to w 1936 r. Dowódca Polskiej Marynarki Wojennej kontradmirał Józef Unrug zatwierdził statut stowarzyszenia prowadzącego Klub. W owym czasie WKS „Flota” Gdynia liczyła sześć sekcji: piłki nożnej, pięściarstwa, szermierki, lekkiej atletyki, pływania i ciężkiej atletyki. Terenem działalności Klubu była Gdynia i okręty RP.

Sekcje sportowe Klubu należały do właściwych Polskich Związków Sportowych,a za ich pośrednictwem do międzynarodowych federacji sportowych kierujących daną dyscypliną sportu. Spośród zasłużonych zawodników, trenerów i wychowawców, pełniących służbę w przedwojennej Marynarce Wojennej, twórców marynarskiego życia sportowego, związanych ze sportem marynarskim i „Flotą”, przez długie lata przypadające zarówno na okres przedwojenny, jak i po wojnie, wymienić należy: Franciszka Lendziona, Józefa Zielińskiego, Czesława Śliwę, Stanisława Małkowiaka, Cziloka, Stanisława Woryńczaka, Władysława Grechutę, Stanisława Żochowskiego, kpt. Piotrowskiego, kpt. Staniszewskiego, kpt. Karpińskiego i kpt. Tymińskiego.

Pomyślna działalność WKS „Flota” Gdynia została przerwana w chwili wybuchu II Wojny Światowej. Wielu sportowców, trenerów i działaczy Klubu brało czynny udział w walkach na Wybrzeżu. Wielu z nich zginęło, a ci, którzy ocaleli zostali wzięci do niewoli niemieckiej lub podjęli dalszą walkę zbrojną w konspiracji albo walcząc na wszystkich morzach i oceanach w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Były jeniec oflagu w Woldenbergu, Stanisław Żochowski, napisał w swych wspomnieniach, że utworzony w niewoli klub sportowy nazwany został „Kotwica”, aby nie postponować słabszym poziomem sportowym dobrego imienia WKS „Flota” Gdynia, reprezentującego całą Marynarkę Wojenną.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej w dniu 30 października 1946 r. odbyło się walne zebranie WKS „Flota” Gdynia. Na tym zebraniu wybrano Zarząd Klubu i przemianowano nazwę na „Klub Sportowy Marynarki Wojennej FLOTA”. Równocześnie powołano do życia następujące sekcje sportowe: strzelecką, piłki nożnej, lekkoatletyczną, bokserską, ciężkiej atletyki, pływacką, piłki ręcznej, gimnastyki przyrządowej, szermierczą, żeglarską, tenisa stołowego, szachową, wędkarską. Sekcje składały się przede wszystkim z pasjonatów, z rzadka trenerów lub instruktorów danej dyscypliny sportowej


ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów