SWP
2022-11-22 Konferencja poświęcona Światowemu festiwalowi polonijnych zespołów folklorystycznych Polska

Za nami konferencja „Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych – ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski” zorganizowana przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach kontynuacji działań festiwalowych , której tematem była rola festiwali folklorystycznych i innych form polonijnej aktywności kulturalnej w kształtowaniu i promocji wizerunku Polski, Podkarpacia i Rzeszowa.

Konferencja miała charakter teoretyczno-praktyczny. Założeniem organizatorów było, że działalność środowisk polonijnych kultywująca i promująca kulturę polską będzie przybliżona zarówno z punktu widzenia bezpośrednich jej wykonawców (praktyka) jak i osób zajmujących się jej badaniem (teoria). Profil konferencji pomyślanio tak by podkreślić rolę Rzeszowa i Podkarpacia w tych działaniach.

Spotkanie miało charakter hybrydowy, co umożliwiło bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniu zainteresowanym ze wszystkich stron świata.

Opracowanie i udostępnienie Państwu materiałów z konferencji z postaci rejestracji filmowej paneli dyskusyjnych i wystąpień zajęło nieco czasu, ale miło nam zakomunikować, że w portalu konferencji dostępnych jest już ponad 12 godzin prezentacji i dyskusji jakie prowadzono w miniony weekend w Rzeszowie, ilustrowanych dodatkowo niemal 300 zdjęciami. Zachęcamy miłośników polskiego folkloru do zapoznania się z naszymi relacjami oraz poruszanymi tematami - co należy zaznaczyć - wypełnionych przez wybitnych znawców tematu zarówno od strony naukowej jak i praktycznej.


PORTAL KONFERENCJIŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH W RZESZOWIE

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbywa się w Rzeszowie od 1969 roku, zazwyczaj co trzy lata, w pierwszym wakacyjnym miesiącu. Jest jedną z największych tego typu imprez na świecie i wyróżniającą się wśród innych zarówno liczbą uczestników, jak i przede wszystkim formułą artystyczną, która umożliwia wszystkim zespołom wspólne, podczas jednego koncertu, zaprezentowanie się publiczności. Wspólny występ pozwala też zintegrować się uczestnikom i poznać wzajemnie, a także poznawać kulturę kraju przodków.

O jego zorganizowaniu zdecydował przypadek, do którego nawiązuje jedna z pieśni śpiewanych w czasie imprezy przez uczestników festiwalu „Trochę z przypadku”. Pomysł przedsięwzięcia związany jest z pobytem w Rzeszowie zespołu „Krakus” z Genk w Belgii, który przyjechał na zaproszenie zespołu folklorystycznego „Bandoska” z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Wtedy to zrodził się pomysł realizacji cyklicznych spotkań polonijnych zespołów folklorystycznych i zaproszenia do udziału w nim większej liczby Polonusów.

Impreza stała się też dla zespołów polonijnych inspiracją do podejmowania innych, wspólnych działań, m.in. łączenia się w stowarzyszenia, jak np. powołane w trakcie rzeszowskich festiwali: Światowa Rada Polonijnych Zespołów Folklorystycznych i Stowarzyszenie Polskich Tańców Ludowych w Ameryce Północnej – zrzeszające po kilkadziesiąt zespołów. Podobną inspirację miały też festiwale zespołów polonijnych w Anglii, Brazylii, Francji, Kanadzie, na Litwie, w Rosji, Szwecji, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i USA.

Festiwale spełniają również funkcję edukacyjną, wynikającą z zapotrzebowania zespołów, które - przy okazji pobytu na tej imprezie – otrzymywały pomoc metodyczną zawodowych choreografów i muzyków oraz porady etnografów dotyczące kostiumów, repertuaru. W związku z tym narodziły się różnego rodzaju szkolenia polonijnych animatorów kultury, takie jak kursy i warsztaty, i coroczne szkolenia. Olbrzymie zainteresowanie uczestnictwem w imprezie sprawiło, że w 1992 r. wyłączono z niej dzieci, dla których od tamtego czasu, organizowany jest odrębny festiwal w Iwoniczu-Zdroju.


ORGANIZATOR

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Rzeszowski
Wojewódzki Dom KulturyZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów