SWP
2022-09-29 „Camino Misericordia – szlak Bożego Miłosierdzia” Litwa

„Camino Misericordia” to projekt zainicjowany przez Sekretariat Bożego Miłosierdzia. Jego celem jest wyznaczenie samochodowego, rowerowego, a w przyszłości także pieszego szlaku łączącego miejsca związane z życiem i działalnością Apostołów Bożego Miłosierdzia od Krakowa do Wilna. W jego ramach w Wilnie pokazana zostanie przenośna wystawa przedstawiająca miejsca znajdujące się na szlaku. Organizatorami są: Poseł na Sejm RL Rita Tamašunienė oraz Instytut Polski w Wilnie, zaś partnerem Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

14 plansz o wymiarach 100x70 cm za pomocą zdjęć i opisów w trzech językach - angielskim, polskim i litewskim - będzie miało swoją prapremierę w Sejmie Litewskim 5 października 2022 roku.

Otwarcie wystawy poprzedzi konferencja „Szlaki pielgrzymkowe łączące Litwę i Polskę – teraźniejszość i perspektywy”, w Sali Konstytucyjnej Sejmu Republiki Litewskiej o godzinie 13:00. Eksperci z Litwy i Polski przedstawią na niej szlaki pielgrzymkowe, omówią możliwości turystyki religijnej, tendencje rozwoju w przyszłości.

W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa utrzymywanie dobrych stosunków międzynarodowych, w szczególności - dobrosąsiedzkich jest wyjątkowo ważne. Zależą one nie tylko od wysiłków dyplomatycznych każdego państwa, ale też gościnności, znajomości historycznego i kulturowego dziedzictwa sąsiednich państw. Podczas Konferencji, udział w której wezmą prelegenci z Polski i Litwy omówiona zostanie jedna z gałęzi turystyki – turystyka religijna i ruch pielgrzymkowy między Polską a Litwą, wspólne dziedzictwo duchowe/religijne obojga narodów, szlaki pielgrzymkowe łączące oba kraje, perspektywy rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Wystawa stanowi obrazowe dopełnienie omawianych kwestii.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów