SWP
2022-09-27 Wydarzenia - wsparcie przedsięwzięć kulturalnych na Litwie Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Wydarzenia - wsparcie przedsięwzięć kulturalnych na Litwie.

W ramach zadania Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz Dom Kultury w Trokach otrzymały dotację na realizację wydarzeń prezentujących osiągnięcia polskiej kultury: IX Dni Kultury Polskiej , Muzyczne pożegnanie lata, Polskie akcenty na obchodach 700-lecia miasta Troki

Celem zadania jest promowanie kultury polskiej oraz dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny, prezentowanie osiągnięć polskich środowisk artystycznych na Litwie, popularyzacja ważnych w historii Polski wydarzeń i postaci, zwiększenia poczucia tożsamości narodowej oraz promocję kultury polskiej zarówno wśród Polaków mieszkających na Litwie jak i Litwinów.


DOFINANSOWANIE ROK 2022 226 520,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2022 253 920,00 PLN


ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów