SWP
2022-09-27 Piękny koniec "Lata z Polską" Polska

Na zakończenie lata, w Domu Polonii w Pułtusku, przebywała grupa dzieci i młodzieży w ramach projektu "Lato z Polską" organizowanego od wielu lat przez Stowarzyszenia "Wspólnta Polska . W ostatnim turnusie brało udział 60 uczniów szkół polskich z Niemenczyna, Wilna i Zujun na Litwie.

W programie pobytu znalazły się takie atrakcje jak zwiedzanie Pułtuska, rejsy gondolami po Narwi, wycieczka do Opinogóry i Ciechanowa oraz warsztaty dziennikarskie w radiu KRDP FM, a także wycieczka do Warszawy.

Młodzież uczestniczyła też - z dużym zaangażowaniem - w odbywających się w czasie trwania turnusu imprezach kulturalnych i rozrywkowych z okazji Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza, święta, którestanowiąc znaczącym dorobek duchowy i kulturalny regionu jest okazją do poznania polskiej tradycji.

Należy wiedzieć, że miasto Pułtusk mocno wpisało się w historię ojczyzny, jest swoistym świadkiem polskich, bardzo trudnych i bolesnych dziejów. Dni Patrona św. Mateusza umożliwiają odkrycie w mieście autentycznego świadkapolskich losów, także tych najtrudniejszych jej momentów w trakcie których jej mieszkańcy nie zatracili ducha pozostając ludźmi wolnymi i dumnymi ze swojej narodowości.


Zadanie sfinansowane zostało ze środków Budżetu Państwa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Wypoczynek Letni 2022

MISJA "LATA Z POLSKĄ"

Realizując "Lato z Polską" chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czynimy to z przekonaniem, że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce.


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
"Lato z Polską" 2022
LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ
PATRONAT MEDIALNY
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów