SWP
2022-09-27 Z Kopernikiem przez świat Polska

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, wybitnego Polaka, wielkiego uczonego, który swoimi odkryciami wpłynął na rozwój cywilizacji i nauki. W poniedziałek w Belwederze Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Andrzej Dera, w imieniu Pierwszej Damy gościł nauczycieli szkół polonijnych oraz przedstawicieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z prezesem Dariuszem Piotrem Bonisławskim, którzy dla uczczenia postaci Mikołaja Kopernika przygotowali projekt pod nazwą „Z Kopernikiem przez świat”.

Zadaniem przedsięwzięcia jest przybliżenie postaci uczonego oraz popularyzacja jego dokonań w środowiskach polonijnych. Służyć temu mają atrakcyjne materiały i narzędzia dydaktyczne, zaznajamianie z miejscami związanymi z wielkim astronomem oraz włączenie tych działań do programów pobytów edukacyjnych, a przede wszystkim budowanie poczucia dumy z osiągnięć nauki i kultury polskiej, a przez to także kreowanie wśród najmłodszej Polonii zadowolenia i dumy z bycia Polakiem.

W swoim wystąpieniu minister Dera przekazał podziękowanie za podjęcie tej cennej inicjatywy, którą można rozwijać przez kolejne lata i w ten sposób przybliżyć współczesnej młodzieży polonijnej, w sposób przystępny i ciekawy, wybitne polskie postaci. Podkreślił, że główne założenia projektu, ze względu na ogromną wartość merytoryczną oraz przystępność odbioru, będą niezwykle atrakcyjne dla dzieci i młodzieży żyjących poza granicami kraju ale także młodych ludzi mieszkających w Polsce.

Prezes Wspólnoty Polskiej podkreślał, że projekt edukacyjny możliwy jest dzięki zaangażowaniu nauczycieli z Białorusi, Ukrainy, Irlandii, USA, Kataru, Norwegii, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii, i " zanosi się na doskonałe efekty, które w postaci atrakcyjnych działań będą budować markę Polski w Świecie korzystając z możliwości jakie daje jubileusz naszego wielkiego Astronoma". Należy dodać, że koncepcję i prezentację projektu przygotowano w trakcie pobytu 30 nauczycieli polonijnych w Domu Polonii w Ostródzie, który był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGNiNG.

Uroczysta inauguracja projektu odbędzie się w lutym przyszłego roku w Chicago.


Patronat honorowy nad projektem "Z Kopernikiem przez świat"
objęła Pierwsza Dama - Małżonka Prezydenta RP
Agata Kornhauser-Duda

PRACE KONCEPCYJNE NAD PROJEKTEM
Dom Polonii w OstródziePOLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów