SWP
2022-09-21 Samorząd Rejonu Solecznickiego dziękuje Wspólnocie Polskiej Litwa

Litewski Samorząd Rejonu Solecznickiego, to sprawdzony partner Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w działaniach skierowanych do Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. To szczególnie istotne, bowiem jak podkreśla mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz: Rejon solecznicki różni się od innych regionów Litwy tym, że 78 proc. mieszkańców rejonu stanowią Polacy. W związku z tym mamy dodatkowe zadania językowe, społeczne, kulturowe. Tymczasem, i to podkreślam, jesteśmy lojalnymi obywatelami Litwy. Jesteśmy wdzięczni krajowi za działalność polskich placówek oświatowych, zespołów artystycznych, różnych organizacji. Jednak nic z tego nie spadło z nieba. Zawdzięczamy to przede wszystkim determinacji mieszkańców tych ziem, którzy w niełatwych czasach wytrwali w polskości.

Okazją do podziekowania za wsparcie płynące z kraju było spotkanie 29 delegacji z zaprzyjaźnionych z samorządem rejonu solecznickiego gmin, instytucji i organizacji z Polski i delegacji z Niemiec i Włoch. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" (SWP) reprezentowali Prezes Łomżyńskiego Oddziału Hanka Gałązka i Członek Rady Krajowej Sebastian Jaworowski.

Zależy nam na współpracy z wami – zależy nam na organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży, koncertach zespołów artystycznych, wymianie delegacji samorządowych. Serdecznie dziękuję dla tych, którzy przez wiele lat wiele z tych rzeczy zorganizowało, liczę też na to, że do ich grona dołączą nasi nowi partnerzy obecni na sali – mówił mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Obecny na spotkaniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki RP, Poseł na Sejm RP Tomasz Rzymkowski, zapewnił, że Rząd Polski w negocjacjach z władzami litewskimi dołoży wszelkich starań w celu rozwiązania problemów oświatowych, jakie ostatnio powstały. - Musimy podjąć takie działania, aby nie tylko utrzymać pracę miejscowych szkół, ale rozwinąć nową formułę programu, którego zadaniem jest dofinansowanie wycieczek szkolnych, dzięki którym uczniowie mogą zwiedzać różne zakątki Polski – mówił minister Rzymkowski.Podziękowania dla Wspólnoty Polskiej

Wspólnota Polska doskonale zna potrzeby polskiej społeczności Rejonu Solecznickiego. SWP aktywnie uczestniczy we wszystkich formach wsparcia udzielanych naszym rodakom, począwszy od akcji medycznych ("Misja Medyczna") dla osób polskiego pochodzenia, przez dofinansowanie działalności polskich organizacji, cyklicznych inicjatyw społecznych i kulturalnych, edukację wraz ze wstawiennictwem w obliczu trudności z utrzymaniem właściwego kształtu szkolnictwa polskiego na Litwie, wakacyjnego odpoczynku młodzieży w ramach "Lata z Polską" - przedsięwzięcia niezwykle popularnego, bo w atrakcyjnej formie łączącego edukację, zwiedzanie ojczyzny z letnią rekreacją, aż do wydarzeń sportowych - igrzysk, turniejów, zawodów we wszystkich możliwych dyscyplinach, w których licznie i co należy podkreślić - z sukcesami, uczestniczą Polacy z Solecznik. Wymieniać można by tak długo bo wsparcie Wspólnoty Polskiej obejmuje wszystkie - i nie ma w tym przesady - przejawy polskiego życia na Litwie.

Owa pomoc i wsparcie dla Polaków z Rejonu Solecznickiego zostało zauważone i docenione przez tamtejszy Samorząd. Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz na spotkaniu związanych z odbywającymi się w tym czasie dożynkami (tradycyjnie niezwykle ważne dla polskiego środowiska wydarzenie podtrzymujące tradycję kultywowaną od pokoleń) wręczył podziękowania - na ręce Sebastiana Jaworowskiego dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz na ręce Prezes Hanki Gałązki dla Łomżyńskiego Oddziału SWP, szczególnie zaangażowanemu we współpracę z samorządem.

Docieniamy i dziękujemy za ten gest i wyróżnienia. Są znakiem, że dalsze działania na rzecz polskiej społeczności będą rozwijać się w atmosferze harmonijnego współdziałania, co jest podstawą skuteczności wszelkich planów na przyszłość.Zdjęcia: Samorząd Rejonu Solecznickiego

POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów