SWP
2022-08-17 Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie i East Midlands w latach 2022-2023 Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie i East Midlands w latach 2022-2023”.

W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 10 szkół z tych regionów:

 1. Polska Zerówka - The Polish Preschool Education Limite
 2. Polska Sobotnia Szkoła im. A. Mickiewicza w Enfield
 3. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej
 4. Polska Szkoła na Balham im. Tomasza Arciszewskiego prowadzona przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
 5. Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej, Willesden
 6. Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza w Londynie
 7. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Derby Ltd
 8. Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi Królowej w Lincoln
 9. Polska Szkoła w Melton Mowbray
 10. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św.Kazimierza w Nottingham
 11. Polska Szkoła Sobotnia w Mansfield im. Lotników Polskich
 12. Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Kantego w Nottingham

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia, zakupu nagród dla uczniów itp.ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów