SWP
2022-08-16 Pierwszy turnus "Lata z Polską" na Mazowszu już za nami Polska

Zakończył się pierwszy turnus kolonii Lato z Polską organizowany przez Oddział Północno Mazowiecki Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Młodzi Polacy z Węgier i Litwy w czasie 10 dniowego pobytu w pułtuskim zamku - Domu Polonii i jednocześnie Światowym Centrum Polonii im. J.I. Paderewskiego, doskonalili język polski, poznawali kulturę, tradycje i historię Polski, a przede wszystkim wypoczywali i integrowali się z rówieśnikami zarówno z zagranicy jak i z Polski.

Należy pamiętać, że uczestnictwo w "Lecie z Polską" jest formą nagrody za aktywne uczestnictwo w życiu wspólnot polskich za granicą. Może dlatego większość z młodzieży bez problemu porozumiewa się w naszym języku i jest dobrze rozumie naszą kulturę i historię.

Oczywiście czym innym jest słuchać i czytać o Polsce, a czym innym zobaczyć wszystko na własne oczy. Dlatego w programie kolonii nie zabrakło edukacyjnych wycieczek i zwiedzania Warszawy, Pułtuska, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Ciechanowa, zajęć praktycznych jak warsztaty dziennikarskie w radiu KRDP FM, wizyta w gospodarstwie agroturystycznym Chata za Wsią, zajęcia poświęcone polskim symbolom narodowym i twórcy hymnu Józefowi Wybickiemu, oraz rekreacji jak rejs gondolami po Narwi. ABC dobrego zachowania się przy stole które także znalazło się w programie mazowieckiego "Lata z Polską" to tradycja Zamku - Domu Polonii, który jako jedno z najstarszych miejsc na historycznej mapie polskiej kultury kultywuje zwyczaje szlacheckie obowiązujące w Rzeczypospolitej od setek lat.

O swoich wrażeniach, emocjach i stosunku do Polski uczestnicy "Lata z Polską" opowiadali reporterom Kuriera Mazowieckiego.ZAPRASZAMY NA FOTORELACJĘMISJA "LATA Z POLSKĄ"

Realizując "Lato z Polską" chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czynimy to z przekonaniem, że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce.


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
"Lato z Polską" 2022
LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ
PATRONAT MEDIALNY
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów