SWP
2022-08-10 Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Australii, Kanadzie, Chinach i Turcji na lata 2022-2023 Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Australii, Kanadzie, Chinach i Turcji na lata 2022-2023”.

W ramach tego projektu wsparciem zostanie objętych 12 szkół z tych regionów:

 1. Polska Sobotnia Szkoła w Brisbane
 2. Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Essendon
 3. Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville
 4. Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne
 5. Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St Albans
 6. Polish School WA w Osborne Park
 7. Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza w Perth
 8. Polska Szkoła w Wollongong
 9. Polska Szkoła im. Marii Chrzanowskiej w Edmonton
 10. Szkoła Podstawowa Quo Vadis w Toronto
 11. Polska Szkoła w Szanghaju
 12. Szkoła Polonijna przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kultury i Nauki w Anatalyi

Wsparcie działalności szkół w ramach projektu dotyczy dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia, zakupu nagród dla uczniów itp.ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów