SWP
2022-08-11 Rozwijanie struktur i działalności statutowej organizacji polskich na Litwie Litwa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. Rozwijanie struktur i działalności statutowej organizacji polskich na Litwie

W ramach zadania 17 organizacji polskich na Litwie otrzymała dotację w zakresie utrzymania struktur i funkcjonowania siedzib organizacji. Wsparcie uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem lokali (wynajem pomieszczeń, opłaty eksploatacyjne), bieżącym funkcjonowaniem struktur (m.in. wydatki administracyjnobiurowe, środki czystości i materiały ochronne, wynagrodzenie pracowników), modernizacja infrastruktury (drobne remonty pomieszczeń siedzib), zakup strojów ludowych, kostiumów scenicznych i instrumentów dla zespołów artystycznych oraz sprzętu sportowego dla organizacji sportowych

W realizację powyższych projektów zaangażowane są następujące organizacje polskie na Litwie:

 • Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie;
 • Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”;
 • Zespół "Sto uśmiechów" przy Fundacja Dobroczynności i Wsparcia "Galeria uśmiechów";
 • Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie;
 • Polski Teatr w Wilnie;
 • Polskie Studio Teatralne w Wilnie;
 • Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "Litpolinwa";
 • Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie;
 • Studio Rysunku i Malarstwa Roberta Bluja;
 • Stowarzyszenie Związku Klubów Sportowych Rejonu Solecznickiego;
 • Ringo Federacja;
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie;
 • Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Polski w Nowych Święcianach;
 • Zespół "Borowianka”

Celem zadania jest zapewnienie zaplecza organizacyjnego i biurowego, modernizacja zasobu sprzętowego, umożliwienie funkcjonowania infrastruktury organizacji, wokół których skupia się życie polskie i działalność statutowa oraz budowanie prestiżu i siły polonijnych i polskich organizacji poza granicami kraju.ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów