SWP
2022-08-08 Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2022 roku Polska

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zawarło umowę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania publicznego pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2022 roku".

W ramach projektu wsparcie finansowe otrzyma 31 organizacji:

 1. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne w Salzburgu – na wydanie audycji Polskiego Radia Dzieciom;
 2. Stowarzyszenie "Polska Klasa" w Uzbekistanie – na funkcjonowanie portalu www.polskaklasa.uz;
 3. Wspólnota Polaków w Górnej Austrii – na wydanie audycji radiowych;
 4. Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” – na wydanie kwartalnika;
 5. Związek Polaków w Rumunii – na wydanie miesięcznika "Polonus";
 6. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech – na wydanie kwartalnika "Głos Polonii";
 7. Polska Fundacja Kulturalna w Wielkiej Brytanii – na wydanie gazety "Tydzień Polski";
 8. Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech – na wydanie miesięcznika "Polonia Węgierska";
 9. Związek Polaków we Włoszech – na działalność wydawniczą biuletynu "Polonia Włoska";
 10. Stowarzyszenie "Polonia" Rozwój Współpracy Kulturalnej w Azerbejdżanie – na wydanie czasopisma "Polonia Azerbejdżańska";
 11. Sztab Pomocy Belgia – na funkcjonowanie mediów internetowych;
 12. POLCOM we Francji – na funkcjonowanie portalu iFrancja;
 13. Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie – na wydanie gazety "Polonia Charkowa";
 14. Polskie Towarzystwo Radiowe we Lwowie – na wydawanie czasopisma "Antena Radiowa" ;
 15. ISLANDERS MEDIA Community Interest Company w Wielkiej Brytanio – na publikację audycji radiowych;
 16. Stowarzyszenie Kulturalne "Totus Tuus" we Włoszech – na wydanie czasopisma "Johannes Paulus II Święty Papież";
 17. Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Sardynii – na rozwój portalu "Polacy na Sardynii";
 18. Polonijne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne PTOK w Finlandii – na stworzenie nowej strony internetowej;
 19. Twoje Miasto GbR w Niemczech – na wydawanie magazynu polonijnego "Twoje Miasto";
 20. Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasji – na wydanie kwartalnika "Rodacy", polskiej audycji radiowej "Rodacy", funkcjonowanie portalu www.rodacynasyberii.pl;
 21. Social Seed Madia C.I.C. w Wielkiej Brytanii – na utrzymanie i rozwój działalności portalu „Bo Warto”;
 22. Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Galicja” – na wydanie pisma "Polonika" oraz rozbudowę witryny internetowej www.polonika.at;
 23. Związek Polaków w Armenii "Polonia" – na wydanie czasopisma „Póki my żyjemy”;
 24. Stowarzyszenie Kultury Polaków "Dom Polski w Bielcach – na funkcjonowanie strony internetowej "Polonia Mołdawska";
 25. WIZARD MEDIA w Irlandii – na wydanie wersji drukowanej i elektronicznej tygodnika "Nasz Głos";
 26. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji – na wydawanie kwartalnika "Polonia Nowa";
 27. Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii – na wydawanie czasopisma dla młodzieży „Razem Młodzi Przyjaciele" oraz pisma dla dzieci "Dziatwa";
 28. Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków m. Ułan Ude "Nadzieja" w Rosji – na wydanie czasopisma "Pierwsze kroki";
 29. Centrum Together-Razem w Irlandii – na wydawanie magazynu "PoPolsku" oraz funkcjonowanie portalu www.wIrlandii.pl;
 30. Polonorama w Grecji – na funkcjonowanie portalu internetowego "Polonorama";
 31. Studio 37 – Radio WNET – na bieżącą działalność.


 32. ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
  ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
  W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów