SWP
2022-08-03 Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa UKSW Polska

Prof. Henryk Skarżyński, wybitny otolaryngolog, twórca nowatorskich metod wszczepiania implantów słuchowych, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Decyzję o nadaniu prof. Skarżyńskiemu tego zaszczytnego tytułu Senat UKSW podjął 28 kwietnia br. na wniosek Rady Wydziału Medycznego Collegium Medicum. Profesor jest pierwszym doktorem honoris causa zaproponowanym przez ten działający od 2018 r. wydział.

Z tej okazji Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski wystosował do Profesora Henryka Skarżyńskiego list gratulacyjny, w którym czytamy m.in.:

Z okazji tak zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest otrzymanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam Panu Profesorowi w imieniu własnym i całego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" szczere gratulacje oraz wyrazy szacunku i wielkiego uznania. Nadanie tego wyjątkowego tytułu jest uwieńczeniem Pańskiej wieloletniej, pełnej zaangażowania i pasji pracy jako lekarza, pioniera leczenia wad słuchu przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. Jest wyrazem uznania dla Pana profesora działalności badawczej, terapeutycznej i organizacyjnej, ogromnej wiedzy i sukcesów w zakresie nauk medycznych na skalę ogólnopolską i światową.
Proszę tą drogą przyjąć najserdeczniejsze życzenia, wiele satysfakcji i radości ze wszystkich życiowych dokonań oraz dalszych lat pełnych zawodowych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia "„"Wspólnota Polska"
Dariusz Piotr Bonisławski


W odpowiedzi Profesor Skarżyński napisał:

Bardzo dziękuję za przekazane gratulacje z okazji nadania mi zaszczytnego tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wiszyńskiego w Warszawie.
Tytuł przyznany mi przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma dla mnie szczególne znaczenie. Jako lekarz buduję swoją wiedzę na podstawach nauk biologicznych, a z nauk teologicznych staram się korzystać i biorę to, co może służyć człowiekowi w jego życiu codziennym i pomagać w jego rozwoju. Jestem dumny ze swoich korzeni i zawsze podkreślam, że fakt iż ktoś podobnie jak ja pochodzi z małej miejscowości nie przekreśla dla nikogo jego szans na światowy sukces. Szczególnie ważny jest dla mnie etos pracy, codzienne i systematyczne dbanie o moje otoczenie, losy pacjentów oraz rozwój naukowy i zawodowy współpracowników.
Doceniam otrzymane wyróżnienie i traktuję je, jako zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz drugiego człowieka, który jest zawsze w centrum mojej uwagi i działania.
Niezwykle wysoko cenię sobie nasze kontakty i spotkania oraz plany dalszej współpracy.


Z wyrazami uszanowania
Hanryk Skarżyński


Prof. Henryk Skarżyński

Prof. Henryk Skarżyński będąc twórcą najnowocześniejszej placówki medycznej i naukowej w dziedzinie audiologii i implantów słuchowych, jaką jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach jest wybitnym otorynolaryngologiem o międzynarodowej sławie i jednym z najlepszych specjalistów w zakresie implantów ślimakowych, otochirurgii, audiologii, otochirurgii i telemedycyny. Jego nowatorska działalność przyczyniła się do rozwoju tych dziedzin w Polsce i do promocji polskiej medycyny na świecie. Pierwszy w Polsce wykonał zabiegi wszczepienia implantów ślimakowych, implantów pniowych i ucha środkowego. Ponadto pierwszy na świecie wprowadził do medycyny procedurę leczenia częściowej głuchoty u dorosłych i dzieci.

W 2022 r. przypadło kilka rocznic wykonania w Polsce i na świecie przełomowych operacji, które prof. Skarżyński przeprowadził w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. 30 lat temu wykonał tam pierwsze w Polsce wszczepienie implantu słuchowego niesłyszącemu pacjentowi. 20 lat temu odbyła się pierwsza na świecie operacja wszczepienia takiego aparatu pacjentowi z częściową głuchotą. Zaproponowane przez prof. Henryka Skarżyńskiego metody leczenia wdrożono w wielu ośrodkach w Europie i w USA.

– Zaczynaliśmy skromnie – w niedużym laboratorium wyposażonym w zaledwie osiem stanowisk do ćwiczeń na preparatach. - wspominał prof. Skarżyński – Dziś w Światowym Centrum Słuchu IFPS mamy najlepsze i największe na świecie laboratorium do ćwiczenia technik chirurgicznych. Udało się nam zbudować Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych z unikatową pracownią wyposażoną w 30 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Ostatecznie moja wieloletnia praca nad problemem częściowej głuchoty zaowocowała wykonaniem w dniu 12 lipca 2002 r. pierwszej na świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego u pacjentki z takim zaburzeniem słuchu, a tym samym – rozpoczęciem pierwszego na świecie programu leczenia częściowej głuchoty. Obecnie, co często powtarzam, dzięki postępowi w medycynie można pomóc prawie każdej osobie z zaburzeniami słuchu, a polscy pacjenci jako pierwsi albo jedni z pierwszych na świecie mają dostęp do najnowocześniejszych technologii medycznych i sposobów leczenia. Jestem lekarzem z powołania, dlatego – choć w ciągu ostatnich 30 lat wszczepiłem tysiące implantów słuchowych i wykonałem około 220 tys. innych procedur chirurgicznych – cieszy mnie każda kolejna udana operacja.


W Imieniu całej Wspólnoty Polskiej życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów naukowych, które z takim pożytkiem stosowane są dla dobra pacjentów.


POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów