SWP
2022-07-07 KONKURS GRANTOWY - Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza Konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą dotyczący dofinansowania wydarzeń polonijnych w 2022 r. SWP na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 440 100,00 zł.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne on-line

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych działających na terenie Europy, Ameryki Południowej i Północnej działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą na spotkanie informacyjno-konsultacyjne on-line dotyczące „Konkursu dla organizacji polonijnych – regranting” w dniu 13.07.2022 o godzinie 15:00.

RAMOWY ZAKRES SPOTKANIA:

 • Przedstawienie ogólnych zasad Konkursu dla organizacji polonijnych- regranting w tym: typy wydarzeń, cel wydarzeń, miejsce realizacji
 • Omówienie kryteriów formalnych i merytorycznych konkursu
 • Harmonogram konkursu
 • Sposób składania ofert/wniosków
 • Omówienie formularza oferty
 • Przedstawienie zasad rozliczania grantów
 • Omówienie kryteriów oceny grantów

MIEJSCE:

spotykamy się poprzez aplikację ZOOM. Do udziału w spotkaniu niezbędny jest jeden z poniższych sprzętów:
komputer/laptop/tablet z głośnikiem, mikrofonem, kamerą;

Aby dołączyć do spotkania, proszę kliknąć w poniższy link ( 13.07.2022 godz. 15:00)
https://zoom.us/j/96642489603?pwd=ZDllaEM1T0dmQm5PNVNKRmhEU29MZz09


LINK DO SPOTKANIA NA ZOOM


OSOBA DO KONTAKTU:

Na pytania dotyczące spotkania odpowiada koordynator projektu: Iwona Tarnogórska-Sulik
telefon: 22 556 90 57; 532 430 761
e-mail: i.tarnogorska@swp.org.pl


STRONA KONKURSU GRANTOWEGOKONKURS GRANTOWY DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 2022


Dla kogo


O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe - organizacje polonijne zarejestrowane poza granicami Polski;
 • Grupy nieformalne - grupa co najmniej trzech osób, chcących wspólnie zorganizować projekt na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Polski.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć jeden wniosek.

Dotacja


Maksymalna kwota dotacji wynosi:

 • 9 000,00 PLN dla organizacji polonijnych zarejestrowanych poza granicami Polski;
 • 4 000,00 PLN dla grup nieformalnych działających poza granicami Polski.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, tj. najmniej 5% wartości dofinansowania.
Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Dodatkowe punkty premiujące będą za wniesienie wkłady własnego w wysokości 10% - 10 pkt.

Obszar terytorialny


Obszar terytorialny realizowanych grantów:
Europa (obszar Unii Europejskiej i W. Brytanii), Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

Terminy


Termin realizacji projektów: 16 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać do dnia 30.07.2022 na adres mailowy: wnioski@swp.org.pl

Wszystkie pozostałe szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkurs.


WYŚLIJ WNIOSEK

Wyniki konkursu


Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 16 sierpnia 2022 r.
na stronie www.wspolnotapolska.org.pl.

Pytania


W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
Iwona Tarnogórska -Sulik tel. 22 556 90 57, mail: i.tarnogorska@swp.org.pl


ZADAJ PYTANIEStowarzyszenie „Wspólnota Polska”
na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 440 100,00 zł.


STRONA KONKURSU GRANTOWEGO


Środki finansowe przeznaczone na granty pochodzą z projektu
„Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting” finansowanego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.WIADOMOŚĆ WYŚWIETLONO:  3573 RAZYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów