SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-06-14 Antoni Norbert Patek Uczestnik Powstania Listopadowego, Sercem Polak – Przyjaciel Francji, Czech i Szwajcarii Polska

W Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie odbyła się międzynarodowa sesja naukowa pt. "Antoni Norbert Patek Uczestnik Powstania Listopadowego, Sercem Polak – Przyjaciel Francji, Czech i Szwajcarii".

W imieniu organizatorów przybyłych gości powitał Prezes "Wspólnoty Polskiej" Dariusz Piotr Bonisławski mówiąc:

Bardzo się cieszę, że Dom Polonii na Krakowskim Przedmieściu 64 gości tak ważną konferencję. Rozmowa, o postaci która łączy kilka krajów, kilka narodów to jest coś co realizujemy w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od dawna. Kampania jest nas 60 Milionów pokazująca Polaków rozsianych na całym świecie i związki z ojczyzną, ale też budująca relacje między tymi społecznościami jest gwarancją sukcesu dlatego ogromnie się cieszę, że podejmujecie Państwo próbę popularyzowania tych postaci, które w przeszłości dobre rzeczy robili w miejscach, w których z różnych powodów przyszło im żyć. Stowarzyszenie Wspólnota Polska jest dumne z tego, że może realizować też różne przedsięwzięcia w partnerstwie w tym wypadku w z Towarzystwem Historycznym, które podejmuje tak ambitne przedsięwzięcia. Życzę Państwu, aby dzisiejsza konferencja przyniosła dobre efekty. Będziemy o nich mówić, będziemy je popularyzować i będziemy do nich zapewne wracać w różnych projektach, które służą podtrzymaniu wiedzy o Polakach żyjących za granicami kraju.


PROGRAM SESJI

  1. Otwarcie konferencji naukowej - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej” Dariusz Bonisławski.
  2. Referat o Antonim Norbercie Patku Sercem Polaku, Przyjacielu Szwajcarii - Ambasador Szwajcarii w Polsce Jürg Burri.
  3. Słowo o uroczystościach poświęconych Antoniemu Norbertowi Patkowi - prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg.
  4. Wystąpienie Posła na Sejm RP Pana Pawła Lisieckiego.
  5. Referat: pt. „Uczestnik Powstania Listopadowego, Antoni Norbert Patek, Sercem Polak – Przyjaciel Francji, Czech i Szwajcarii” - Członek Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Garbiński.
  6. Słowo o miejscowości Piaski Szlacheckie (dawna nazwa Piaski Ziemiańskie), gdzie urodził się Antoni Norbert Patek 14 czerwca 1812 roku - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Andrzej Gołąb.
  7. Słowo dla zaproszonych gości.
  8. Słowo o planie odsłonięcia tablicy pamięci bohatera powstania listopadowego w Alei Chwały Bohaterów Powstania Listopadowego w Olszynce Grochowskiej - Radny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Członek Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Józef Melak.
  9. Słowo na zakończenie konferencji naukowej - Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Szeląg.Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna


Organizatorzy:

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków,
Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Częstochowie,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Pająk,
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Lisiecki.


Antoni Norbert Patek herbu Prawdzic

Antoni Norbert Patek herbu Prawdzic urodził się 14 czerwca 1812 roku. Były powstaniec listopadowy stworzył znane na całym świecie zegarmistrzowskie imperium.

Przyszedł na świat w drobnoszlacheckiej rodzinie. Od 1822 roku mieszkał w Warszawie. Po śmieci ojca, jako nastolatek musiał podjąć pracę, by utrzymywać rodzinę. W wieku siedemnastu lat wstąpił do 1 Pułku Strzelców Konnych. Wkrótce wybuchło powstanie listopadowe, Antoni Patek wziął w nim czynny udział. Dwukrotnie ranny, w uznaniu zasług, otrzymał awans na porucznika i Złoty Krzyż Virtuti Militari. Zmuszony do wyjazdu z kraju po upadku powstania, na polecenie generała Józefa Bema organizował pomoc dla emigrujących do Francji polskich powstańców. Był komendantem punktu etapowego w Bambergu.

Pod koniec 1831 roku przyjechał do Francji, gdzie pracował w drukarni jako zecer. Kiedy władze francuskie pod naciskiem ambasady rosyjskiej zaczęły szykanować polskich powstańców, Patek przeniósł się do Szwajcarii i zamieszkał w Genewie. Początkowo postanowił się poświęcić pasji artystycznej i uczył się malarstwa. Jego nauczycielem był znany pejzażysta Alexandre Calame. Dość szybko znalazł nowy obiekt zainteresowania, przyciągały go liczne genewskie warsztaty zegarmistrzów i grawerów.

Przez kilka lat skupował zegarki wytwarzane przez sławnych genewskich mistrzów i następnie zlecał oprawianie ich w ozdobne koperty. Efektem wspólnej pracy szwajcarskich zegarmistrzów, jubilerów, grawerów, emalierów i miniaturzystów były robiące wielkie wrażenie arcydzieła sztuki użytkowej. Na ich sprzedaży Patek zaczął zarabiać spore pieniądze.

W 1839 roku młody przedsiębiorczy emigrant otworzył własną manufakturę artystycznych zegarków. Jego wspólnikiem był inny uczestnik powstania listopadowego – warszawski zegarmistrz czeskiego pochodzenia Franciszek Czapek. Aby wyróżnić się od konkurencji, firma Czapek-Patek postanowiła oferować wyroby wyłącznie najwyższej jakości łączące mechanizmy o wysokiej precyzji z estetyczną oprawą. Początkowo większość zegarków była tworzona na zamówienie. Wśród odbiorców liczną grupę tworzyli polscy emigranci nabywający zegarki zdobione miniaturami i napisami o treściach patriotycznych i religijnych.

Punktem zwrotnym w historii firmy okazała się wystawa w Paryżu w 1844 roku. Doskonałe, bogato zdobione zegarki o artystycznej naturze zrobiły ogromne wrażenie. W Paryżu Patek poznał francuskiego zegarmistrza Adriena Philippe'a, konstruktora mechanizmu naciągowego z koronką, który eliminował potrzebę używania kluczyka do nakręcania zegarka. W 1845 roku wygasła umowa spółki i Patek rozstał się z Czapkiem. Adrien Philippe został zatrudniony na stanowisku dyrektora technicznego.

W 1851 roku firma zmieniła nazwę na stosowaną do dziś Patek Philippe. Współwłaściciele bardzo jasno określili swój cel – produkcja pięknych i najlepszych zegarków na świecie. Firma bardzo szybko stała się ulubioną manufakturą światowej arystokracji. Wyroby Patek Philippe zdobyły kilkaset międzynarodowych nagród. Polak z Lubelszczyzny stworzył zegarmistrzowskie imperium, którego marka wciąż zaliczana jest do najlepszych i najdroższych na świecie. Emigrant z Polski bez grosza przy duszy swój biznesowy sukces odniósł dzięki uporowi, ciężkiej pracy i talentowi.

Antoni Patek do końca życia interesował się sprawami polskimi i czynnie uczestniczył w akcjach pomocy polskim uchodźcom, zwłaszcza po klęsce powstania listopadowego. Zmarł 1 marca 1877 w Genewie. Po jego śmierci firma Patek Philippe kilkukrotnie zmieniała właścicieli, a obecnie od kilkudziesięciu lat należy do rodziny Sternów.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów