SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-05-12 Medal 30-lecia Wspólnoty Polskiej dla marszałka Województwa Śląskiego Polska

Województwo Śląskie to region niezwykle przyjazny Polonii i Polakom żyjącym poza granicami naszego kraju. W dowód uznania za wsparcie udzielane Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w działaniach na rzecz Polonii Członek Zarządu Krajowego Tomasz Różniak oraz Prezes Górnośląskiego Oddziału SWP Stefan Gajda przekazali dzisiaj w imieniu Zarządu Krajowego Wspólnoty Polskiej medal 30-lecia Stowarzyszenia wicemarszałkowi województwa Śląskiego Wojciechowi Kałuży.

W lutym tego roku, dzięki wsparciu Województwa Śląskiego, w Wiśle, w Beskidzie Śląskim mogły odbyć się XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Uczestniczyło w nich ponad 450 zawodników z 21 krajów rywalizując w takich dyscyplinach jak biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, nordic walking, wielobój łyżwiarski, short track, snowbording i zimowe turnieje rodzinne. Czas Igrzysk przypadł na trudny dla nas wszystkich początek wojny w Ukrainie, ale sport jest wyrazem pokojowej konkurencji, braterstwa i solidarności zawodników w osiąganiu celów w duchu fair play. Nie bez przyczyny na każdych Igrzyskach Polonijnych przyznawana jest właśnie taka nagroda za szlachetną postawę fundowana przez Polski Komitet Olimpijski, partnera Wspólnoty Polskiej.

Liczy się również atmosfera, gościnność jakiej zaznaliśmy w Beskidzie Śląskim za sprawą troskliwej opieki i wsparcia władz Miasta Wisła i Województwa Śląskiego. Wszyscy zgodnie wyrazili pogląd, że to najlepsze miejsce na organizację kolejnych Igrzysk Polonijnych w 2024 roku. Co więcej, za sprawą Adama Małysza, który był naszym gościem honorowym, istnieją plany rozszerzenia gamy konkurencji zimowych o skoki narciarskie, bo gdzieżby indziej jak nie w Wiśle mógł narodzić się taki pomysł.

Przedsięwzięcia na taką skalę jak Światowe Igrzyska Polonijne wymagają współpracy wielu środowisk, wśród których - co wiemy na podstawie wieloletnich doświadczeń - kluczową rolę odgrywają samorządy, gospodarze miejsc, do których z całego świata zjeżdżają się nasi rodacy. W dużej mierze to od nich zależy powodzenie imprezy. Na Śląsku spotkały nas wyłącznie dobre rzeczy, stąd uznanie Wspólnoty Polskiej dla Zarządu Województwa Śląskiego któe wyrażone zostało dzisiejszą ceremonią.
XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów