SWP
2022-05-11 Pomoc Wspólnoty Polskiej dla Polaków w Ukrainie nie ustaje Ukraina

Kolejny transport z pomocą ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotarł do Domu Polskiego w Samborze. Paczki zawierają niezbędne produkty spożywcze i chemię gospodarczą. Łącznie taką formą wsparcia objęliśmy ponad 4 tysiące rodzin, głównie polskiego pochodzenia, w rejonach dotkniętych rosyjską agresją.

Pomoc trafia do Polaków z obwodów Odeskiego, Winnickiego, Chmielnickiego, Rówieńskiego, Wołyńskiego, Podola, Lwowa, Baru, Kowla, Tarnopolu. Do miast, miasteczek i wsi. Nie wszyscy byli w stanie ewakuować się z zagrożonych terenów, pozostali najczęściej ludzie starsi, ubodzy i nieporadni dla których wsparcie jest niezbędne do przeżycia - szczególnie teraz w obliczu klęski humanitarnej.

Wiele wskazuje na to, że takie wsparcie będzie potrzebne jeszcze wiele miesięcy. Zrujnowany kraj jakim w wielu rejonach jest teraz Ukraina nie tak szybko podźwignie się z ruin. Nie możemy ustawać w naszym wsparciu. Nie możemy zapominać że tam nadal znajdują się ludzie w potrzebie, w tym bardzo liczna grupa naszych rodaków, tych, którzy mieszkają w Ukrainie ze względu na zmianę granic po II wojnie światowej. Oni nigdzie nie wyjechali, żyją tam, gdzie ich dziadowie. Nie oni też sprowadzili na siebie to nieszczęście jakim jest agresja rosyjska. Troska o nich jest naszym moralnym obowiązkiem.

WIELKANOCNA PACZKA DLA RODAKÓW W UKRAINIE


AKCJA POMOCY POLAKOM NA UKRAINIE WSPÓLNOTY POLSKIEJ


SERWIS SPECJALNY PAI POŚWIĘCONY SYTUACJI NA UKRAINIEProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów