SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-05-06 O DZIEJACH RZECZPOSPOLITEJ W BUDAPESZCIE Węgry

6 maja Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy filia Óhegy zaprosiła panów: Dariusza Śladeckiego dyrektora Domu Polonii i prezesa Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Lublinie , Władysława Wojnicza wicedyrektora Domu Polskiego w Wilnie, Waldemara Podsiadłego wicedyrektora Biura Wojewody Lubelskiego i Zdzisława Niedbałę z Kancelarii Prezydenta miasta Lublina na wykład historyczny na temat „Z dziejów Rzeczypospolitej wielu narodów: Polski, Litwy i Rusi”.

Gośćmi specjalnymi spotkania, które odbyło się w Domu Polskim im. św. Jana Pawła II w Budapeszcie były przebywające w polonijnej wspólnocie parafialnej na wizytacji kanonicznej Matka Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej Ewa Kaczmarek MChR oraz s. Alicja Wenc MChR Wikaria Generalna, przełożone wspólnoty zakonnej, z której siostry posługują parafii. Obecny był także przybyły z Krakowa dr hab. Tadeusz Kopyś. Prezentację poprzedziło nabożeństwo majowe w kościele polskim.

Obecna tam była fotoreporterka "Głosu Polonii" Barbara Pál.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów