SWP
2022-05-09 III ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polski Komitet Olimpijski, Pomorski Związek Żeglarski oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni serdecznie zapraszają do udziału w III Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich, które odbędą się w Gdyni w dniach 24-27 czerwca 2022 r.

III Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie organizowane dla żeglarzy polonijnych. O randze tych regat świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata podczas zeszłorocznej edycji. Regaty wpisują się w obchody corocznych Dni Morza, które odbędą się w tym czasie w Gdyni. Poza zmaganiami sportowymi na uczestników czeka zatem wiele dodatkowych atrakcji. Będzie to również okazja do spotkania z polskimi żeglarzami. Regaty będzie wspierał m.in. słynny samotnik Szymon Kuczyński z Jachtklubu Morskiego Roda, a opiekę na wodzie sprawował będzie żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.


III ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE
im. inż. Tadeusza Wendy

24-27 czerwca 2022 r., Gdynia


Regaty zostaną przeprowadzone na jachtach klasy „2020”. Informacja szczegółowa o jachtach znajduje się pod adresem: https://jacht2020.pl/

Zapraszamy

Do udziału zapraszamy amatorskie polonijne załogi żeglarskie:

3-4 osobowe(w przypadku sternika z Pomorskiego Związku Żeglarskiego) lub 4-5 osobowe (z własnym sternikiem).

Organizator pokrywa koszty:
- przeprowadzenia dwudniowych regat
- zakwaterowania w pokojach 2-3 osobowych
- wyżywienia (śniadanie i obiadokolacje)
- nie przewiduje się udziału osób towarzyszących

Wpisowe w wysokości 150 zł, płatne po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do regat.

Koszty dojazdu do Gdyni uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Rejestracja załóg trwa do 30 maja 2022 r.

Zgłoszenia załóg (zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj zamieszkania oraz informację o sterniku) należy przesyłać na adres:


ZGŁOSZENIA - KONTAKT - WYŚLIJ


Informacja Komitetu Organizacyjnego o zakwalifikowaniu do udziału zostanie przekazana do dnia 1 czerwca 2022 r.


ZAWIADOMIENIE O REGATACH 2022Patron Mistrzostw inżynier Tadeusz Wenda

Dla każdego kto zna historię Gdyni postać inżyniera Tadeusz Wendy jest nierozerwalnie związana z sukcesem II Rzeczypospolitej w odbudowie polskiej państwowości nad Bałtykiem. Dzięki jego śmiałym wizjom niewielka wioska rybacka przeobraziła się w znaczący w Europie port, a żegluga narodowa uzyskała pełny dostęp do mórz i oceanów całego świata. Miło nam poinformować, że zgodnie z wolą Rodziny wielkiego Polaka, wyrażonej przez Jego wnuczkę Hannę Wendę-Uszyńską, na prośbę Organizatorów zawodów, Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie nosić będą imię tego wielkiego Polaka.


INFORMACJE O PATRONIE


STRONA GŁÓWNA REGAT 2022ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
PARTNER STRATEGICZNY
MECENAT FINANSOWY
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów